Друштво физиотерапеута Србије организује курс

“ЗНАЧАЈ ДИЈАГНОСТИКЕ И ОДСТУПАЊА У ПСИХОМОТОРНОМ РАЗВОЈУ ДЕЦЕ , ПРИНЦИПИ ХАБИЛИТАЦИЈЕ И СЕНЗОРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ ”

акредитован је од стране ЗСС под ред. бр. 34 Д -1-798/12за физиотерапеуте и радне терапеуте ; бодован је као екстерна едукација и пасивном слушаоцу доноси 4 бода.

Курс ће се одржати 09.02.2013. у КЗР” Др.Мирослав Зотовић, ул.Сокобањска 13, Београд.

 

Програм:

-Пријава учесника (09.30.-10.00.ч.)

-Курс

 

О курсу:

Последњих година, поље развојне неурологије бележи енорман напредак у осветљавању ЦНС-а као веома активног ткива још од самог зачетка. Велики значај на овом пољу представљају радови проф. Prechtla и сарадника који се тичу посматрања спонтане моторике превремено рођеног детета и деце до узраста од 3 месеца, њихова класификација и рана предикција у ком правцу ће се даље развој детета одвијати. Такође постоји мноштво доказа о великом потенцијалу односно пластицитету ЦНС-а и значају ране детекције одступања у психомоторном развоју деце и раном започињању стимулативног третмана како би се функционални капацитет мозга искористио до максимума. Теорија сензорне интеграције коју је поставила Jean Ayres, стварање стимулативног сензорног окружења у третману деце са проблемима сензорне интеграције у сензорним собама, представљају још једну нову терапијску могућност. У систему ране детекције и раног рехабилитационог третмана новорођенчета и одојчета, неопходна је едукација и сарадња између установа примарне. Секундарне и терцијалне здравствене заштите. Због тога су едукативни семинари из ове области веома важни а циљ им је осим упознавања свих чланова тима(педијатар, физиотерапеут и радни терапеут, физијатар) са принципима раног откривања и хабилитације, добра тријажа пацијената који ће бити третирани на нивоу примарне здравствене заштите и оних који ће бити послати у специјализиоване центре. Овај едукативни семинар обухвата предавања са темама: Рана дијагностика одступања у моторном развоју проценом спонтане моторике, принципи хабилитационог третмана одступања у моторном развоју, Развој функције шаке, Теорија сензорне интеграције и принципи третмана деце у сензорној соби у трајању од 5h. Практичан приказ на моделу (лутка) handlinga, приказ садржаја сензорне собе и могућности третмана у сензорној соби у трајању од 1h.

 

Предавачи:

* Др Данијела Вукићевић, КЗР “Др М.Зотовић”

* Ђурђица Јеремић,ВФТ, КЗР “Др М.Зотовић”.

* Горица Игњатовић,ВРТ, КЗР “Др М.Зотовић”.

 

Пријаве се примају до 08.02.2013.г. или до попуне места (40).

Писане пријаве обавезно слати путем:

  • mail:fiziosrbija@yahoo.com;
  • фах: 011/656-4096;
  • поштом:ул. Николаја Гогоља44, 11000 Београд

Котизација за чланове ДФС-а 1.000 РДС, а за све остале 2.000 РСД. Уплате вршити, искључиво на текући рачун ДФС-а : 255-0011970101000-42, сврха уплате: курс 09.02.2013.

На курс обавезно понети доказ о извршеној уплати, који ће те предати на пулту.

Све информације можете добити на телефон:

  • 011/ 656 – 4096
  • 064/ 223-9997-Сања Томчић