U julskom akreditacionom roku V Kongres fizioterapeuta Srbije “Fizioterapija u 21.veku” koji će se održati od 14-16.10.2011. u Vrnjačkoj banji je akreditovan rešenjem pod brojem D-1-2289/ 11 od strane Zdravstvenog saveta Srbije . Kongres je akreditovan za sve zdravstvene profile koji pripadaju KMSZTS.

 

Učešćem na Kongresu:

– predavači po pozivu dobijaju 13 bodova

– nosioc rada odabran za usmenu prezentaciju  dobija 11 bodova

– nosioc rada odabran za poster prezentaciju dobija 9 bodova

– pasivno učešće (slušaoci Kongresa) dobijaju 7 bodova

 

 

Kotizacija za Kongres do 15.Septembra 2011. iznosi:

50 e (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) za članove DFS
70 e (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) za učesnike koji nisu članovi DFS

Od 15. Septembra kotizacija iznosi:

70 e (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) za članove DFS
100 e (u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate) za učesnike koji nisu članovi DFS


 

Za PRIJAVE i više iformacija, molimo Vas da kontaktirati DFS na telefone:

mob. 064-6588-042   ili  011-6564-157

ili na e-mail:  fiziosrbija@yahoo.com


 

Molimo sve zainteresovne kolege i koleginice da požure sa prijavama i uplatama za predstojeći Kongres.