Društvo fizioterapeuta Srbije ,zbog velikog interesovanja, ponovo organizuje

 Kurs “Timski rad u psihofizičkoj pripremi trudnica za porodjaj II (prakticni deo)”

Kurs će se održati 03.11.2012.g. u KZR “Dr M.Zotović”, ul.Sokobanjska 13 u Beogradu sa početkom u 11.00.h

Akreditovan od strane ZSS pod red.br. 31 Д-1-794/12 za fizio i radne terapeute i medicinske sestre (babice i pedijatrijske sestre) , bodovan je kao eksterna edukacija i pasivnom slusaocu donosi 4 boda .
Polaznici kursa steći saznanja o značaju timskog rada u sprovođenju psihofizičke pripreme za porođaj, mestu i ulozi svakog člana tima ponaosob sa ciljem povećanja kvaliteta porađanja i smanjenja procenta neželjenih negativnih posledica kako po ženu tako i po dete. Kroz paktičan rad će se upoznati sa primenom aktuelnih stavova u savremenom porodiljstvu. Dobiće najnovije informacije o sadržaju i metodologiji sprovođenja programa psihofizičke pripreme kroz praktične vežbe.
Steći će veštine primene fizioterapijskih postupaka kod zdravih trudnica tokom trudnoće, porođaja, u placentarnom dobu i babinjama (utvrđivanje znakova i simptoma mišićno skeletnih problema i povezanost sa stanjem trudnoće, prepoznavanje kontraindikacija za sprovođenje kth programa, procena respiratorne funkcije i tipa disanja uz obuku tehnikama disanja, odabir kth postupaka uz jasan cilj terapijskih efekata, primena tehnika lokalne i opšte relaksacije, veštine sprovođenja psihoprofilakse, izbora i adaptacije svakodnevnih aktivnosti i navika kao i primena u kućnim uslovima).
Polaznici će se upoznati sa znakovima početka porođaja, tokom porođaja – fazama (primenom određenih tipova disanja i relaksacije), tehnikom napinjanja, postupcima u period babinja.
Biće obučeni za rad u pripremi trudnica za laktaciju. Prezentovaće se korišćenje lekarske dokumentacije sa dijagnozom, indikacijama i kontraindikacijama za primenu programa. Poseban osvrt će biti na pripremi osobe od poverenja koja će prisustvovati porođaju kao i na pripremi trudnica sa rizičnom i visoko rizičnom trudnoćom.
Kako realizovati grupni program pravilnim izborom pacijenata, rekvizita i muzike. Stečene veštine imaju za cilj sprovođenje psihoprofilakse, prepoznavanje i primenu u praksi. Nakon završenog kursa polaznici će biti osposbljeni za samostalan rad u sprovođenju Psihofizičke pripreme trudnica za porođaj.

Prijave se primaju do 02.11.2012. , ili do popune mesta (20),

Pisane prijave obavezno slati putem:

  • mail: fiziosrbija@yahoo.com ;
  • fax: 11/656-40-96,
  • poštom: ul. Nikolaja Gogolja 44, 11000 Beograd.

Kotizacija za članove DFS-a iznosi 2.000 RSD, a za sve ostale 3.000 RDS. Uplate vršiti, isključivo na tekući račun DFS-a : 255- 0011970101000-42, svrha uplate: kurs 03.11.2012.

 

Sve informacije mozete dobiti na tel:

  • 011/656-40-96 ;
  •  064/658-80-42. (Sanja Tomčić, teh.sek. DFS-a)

Na kurs obavezno poneti dokaz o izvršenoj uplati, koju ćete predati na pultu.