U prostorijama Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ od 29-31.10.2011.održan je kurs „Terapijski koncept za decu sa senzomotornim oštećenjima“ koji je vodila mr sc Hille Maas, fizioterapeut iz Estonije, profesor na Univerzitetu Talin i  član radne grupe za profesionalna pitanja WCPT-a.

Na kursu je obrađena osnova savremenog neurorazvojnog tretmana  i neka značajna pitanja od važnosti za sveobuhvatni koncept u dečjoj habilitaciji.  Veliko znanje i praktično  iskustvo u neurorazvojnom tretmanu  dece kao i nesebična želja predavača mr sc Hille Maas da nam znanje prenese  učinilo je ovaj kurs veoma profesionalnim i značajnim.  Izložene su   teorisko- praktične novine koncepta   neurorazvojne metode (Bobat metode) koje su našim polaznicima, pedijatriskim fizioterapeutima sa dugogodišnjim iskustvom u radu pokazale  i približile evropski pristup rešavanja problema kod deteta sa cerebralnom paralizom i srodnim stanjima. Polaznici su svojim aktivnim učešćem i diskusijom učinili ovaj kurs veoma kreativnim i dinamičnim. 

Posebnu zahvalnost DFS duguje roditeljima i deci na izdvojenom vremenu i  strpljenju tokom terapijskih procena, koji su omogućili da ovaj kurs ne ostane samo na nivou teorijske  edukacije.

Veliku zahvalnost dugujemo mr sc Dragani Djuric, višem fizioterapeutu iz Zavoda za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof. dr Cvetko Brajović” iz Beograda bez čijeg angažovanja ovaj kurs ne bi bio realizovan.