Anatomija trtične kosti (repne kosti) 

Trtična kost je krajnji deo kičme. Ona predstavlja preostali, zakržljali deo kičme- rep(otuda termin “repna kost”) i sastoji se od tri ili više malih kostiju spojenih u jednu. Trtična kost se sastoji od oko tri do pet pršljena spojenih u jedan.

Dok se ranije mislilo da je trtična kost jedinstvena(bez pokreta izmedju […]