Специјална болница за рехабилитацију и ортопеску протетику  у Београду 11. novembra 2011. organizuje