ЈЕДНОДНЕВНИ ДОМАЋИ КУРС 14 марта 2012.године  

Специјална болница за рехабилитацију и ортопеску протетику“ у Београду

СЕКТОР ЗА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД БОЛНИЦЕ

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА

Пријаве кандидата до 12марта 2012.год.

Цена по учеснику: 1500,00 динара

Уплата на лицу места или преко рачуна (Жиро рачун болнице: 840-458667-72)

____________________________________________________________________

Контакт особе: Ракић Мирјана и Асс.Мр.сци Татјана Благојевић

Контакт телефони: 011/2650 252; 011/ 2650 246 лок 197; 011/3041 997

Факс: 011 2651 044; Е-маил: office@zop.rs

.

На основу Правилника за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике „Службени гласник РС“ бр.130/07 организује

 ЈЕДНОДНЕВНИ ДОМАЋИ КУРС 14 марта 2012.године

По одлуци Здравственог савета број: 153-02-278/20111 под ред.бр.табеле за лекаре 229/А-1-3094/2011 од 16.08.2011године акредитован са 6 бодоваза слушаоце.

„САВРЕМЕНИ ПРОТЕТИЧКИ СИСТЕМИ ЗА АМПУТАЦИЈУ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА” “ПРОТОКОЛ ПРОТЕТИЧКЕ РЕХАБИБИЛИТАЦИЈЕ ОСОБА СА АМПУТАЦИЈОМ НОГЕ“

.

Предавачи:

Асс.Мр.сци Татјана Благојевић спец.ф.м.и рехаб, Прим др Иван Хусићспецијалиста ортопед, Прим Др.сци Мирко Теофиловски спец.физ.мед.и рехабилитације, Др Игор Симанић спец.ф.м.и рехаб,

Руководилац Курса: Асс.Мр.сци Татјана Благојевић спец.ф.м.и рехабилитације

Место одржавања: „Специјална болница за рехабилитацију и ортопеску протетику“ у Београду

Сала за опште наменеКОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА

14 Март 2012.године „Специјална болница за рехабилитацију и ортопедску протетику“ Београд, Србија

Трајање 6 сати

САВРЕМЕНИ ПРОТЕТИЧКИ СИСТЕМИА ЗА АМПУТАЦИЈУ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА

Циљеви Курса:

 • Повећање знања у протетици доњих екстремитета

 • Примена нових техника и технологија у апликацији протеза за доње екстремитете

 • Интердисциплинарно разумевање у комплексној рехабилитацији особа са ампутацијом ноге

(Тим: физијатар, хирург, медицинса сестра, физиотерапеут, протетичар)

 • Оспособљавање за процену функционалности у циљу адекватне прескрипције протетичких система
 • Упознавање са оценом квалитета протеза за доње екстремитете

Исходи едукације:

 • Полазници ће стећи знање о савременим протетичким системима који се користе у протетичкој

 • рехабилитацији особа ампутацијом доњих екстремитета

 • Добиће најновије информације о функционалној процени и исходу рехабилитације

Очекивања организатора:

 • Допринос унапређењу квалитета протетичке рехабилитације особа са ампутацијама

 • Допринос повећању нивоа знања чланова рехабилитационих тимова

Евалуација:

 • Евалуација квалитета излагања и садражаја Курса анкетним листовима

 • Евалуација излагања кроз дискусију по темама у пквиру Курса

 • Евалуација знања полазника Курса: Тест- улазни и провере знања

Материјал полазницима:

 • ПДФ електронски формат свих излагања


СЕКТОР ЗА НАУЧНИ РАД

ДОМАЋИ КУРС КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

САЛА ЗА ОПШТЕ НАМЕНЕ

14 МАРТ 2011. ГОДИНЕ

ТЕМА:„ САВРЕМЕНИ ПРОТЕТИЧКИ СИСТЕМИ

ЗА АМПУТАЦИЈУ ДОЊИХ ЕКСТРЕМИТЕТА

10.0010.30 ЕВИДЕНТИРАЊЕ И УЛАЗНИ ТЕСТ 30 мин

10.30-11.30 Асс.Мр.сци Татјана Благојевић сп.ф.м. и рехаб. 60 мин

Циљ рехабилитације и процена функционалности

особе са ампутацијом ноге

11.3012.30Прим Др Иван Хусић ортопед трауматолог60 мин

Сувремени протетички системи за ампутацију доњих екстремитета

12.3013.30Прим Др Иван Хусић ортопед трауматолог 60 мин

Лежишта натколене и потколене протезе

ДИСКУСИЈА

13.3014.00 ПАУЗА 30 мин

14,0015.00Прим.Др.сци Мирко Теофиловски спец.ф.м.и рехабилитације

Љубица Рољић Виши Ортотичар Протетичар 60 мин

Технологија производње протеза за доње екстремитете

15.0016.00Др Игор Симанић спец.физ.мед.и рехабилитације

Марко Лукић Ортопедски технолог 60 мин

Статичко позицинирање протеза доњих екстремитета

LASAR POSTURE СИСТЕМ

16.00-17.00 Асс.Мр.сци . Благојевић Татјана с.ф.мед.и рехабилитације 60 мин

Витаз Мирјана ВФТ, Радотић М, Матовић Г, Пешић Н

Функционално оспособљавање особа са ампутацијом ноге

савременим протетичким системима

ДИСКУСИЈА

17,0017.30ЗАВРШНИ ТЕСТ 30 мин

ПОДЕЛА СЕРТИФИКАТА

Пријаве кандидата до 12Марта2012.год.

Цена по учеснику: 1500,00 динара

Уплата на лицу места или преко рачуна (Жиро рачун болнице: 840-458667-72)

Контакт особе: Ракић Мирјана и Асс.Мр.сци Татјана Благојевић

Контакт телефони: 011/2650 252; 011/ 2650 246 лок 132; 011/3041 932

Факс: 011 2651 044; Е-маил: office@zop.rs/span

/span

/strong