REHABILITACIJA GERIJATRIJSKIH PACIJENATA   –  simpozijum SOKOBANJSKA 2013 (pdf)

ScreenHunter_09 Mar. 30 11.39

ScreenHunter_10 Mar. 30 11.39ScreenHunter_01 Apr. 03 22.01

ScreenHunter_12 Mar. 30 11.40