RASPORED AKTIVNOSTI
6. kongresa DFS-a „Pokret za budućnost“
Novi Sad ,  25 – 27. 4. 2013. godine.

 

ČETVRTAK,  25. april 2013. 

14.00 – 16.00    Registracija učesnika

16.00 – 17.00    Svečano otvaranje i kulturno-umetnički program

17.00 – 19.00   Uvodna predavanja

19.00 – 20.00   Koktel

20.00 –              Slobodno vreme

 

PETAK,  26. april 2013.

8.00-9.00          Registracija

9.00-11.00        Sesija 1 – Fizioterapija muskuloskeletnih disfunkcija

11.00-11.30     Pauza za kafu

11.30-13.00     Radionica – Laser visokog intenzitetai SHOCKWAVE terapija kao inovativne metode u rehabilitaciji pacijenata

13.00-14.00     Sesija 2 – Edukacija i obrazovanje

14.00-15.00     Pauza za ručak i kafu

15.00-16.30     Radionica – Značaj neuroradioloških modaliteta u ranoj dijagnostici neuroloških oboljenja

16.30-17.30     Sesija 3 – Fizioterapija neuromišićnih disfunkcija

20.30                 Svečana večera

 

SUBOTA,  27. april 2013. 

8.00-9.00        Registracija

9.00-10.00      Radionica – PNF-Proprioceptivna neuromišićna facilitacija

10.00- 11.30   Sesija 4Fizioterapija u pedijatriji ; Fizioterapija i  aktivno starenje

11.30-12.00    Pauza za kafu

12.00-14.00    Izlet

14.00-15.00    Pauza za ručak

15.00-15.30    POSTER PREZENTACIJE

15.30-17.00    Radionica –Savremene metode u lečenju DCP-a-TheraSuit , ABR i Quantna Integracija             primitvnih refleksa

17. 00-19.00   sesija 5 – Slobodne teme

19.00                Zatvaranje kongresa