U Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “prof dr Cvetko Brajović“ u Beogradu 01.10.2011. mr Jadranka Novak-Šujak, dr Vesna Brkan i mr Dragana Đurić održale su kurs „Rani motorni tretman dece sa Daun sindromom“. Cilj ove edukacije je bio da se stručnjacima koji dolaze u susret sa porodicama dece sa Daun sindromom na ranom uzrastu prenesu najnovija teorijska i praktična znanja o specifičnostima zdravstvenog statusa i psihomotornog razvoja, pokaže model zdravstvene zaštite i tretmana dece sa Daun sindromom. Posebna pažnja je bila usmerena na prepoznavanju i definisanju akuelnog nivoa motornog funkcionisanja dece sa Daun sindromom i prikazivanje elemenata motornog tretmana, uz praktični prikaz fizioterapeutskog tretmana preko video materjala i praktičnu demonstraciju sa pacijentom uživo.