Snimci prezentacija sa Kongresa sada dostupni on-line

30 Januar  2012 

 

WCPT  lansira novi on-line izvor za fizioterapeute sa svog Kongresa Svetska Fizioterapija 2011. Po prvi put, WCPT nudi snimke sa nekih od najpopularnijih Simpozijuma i panel diskusija preko web sajta WCPT.

 

Novi material uključuje video i audio zapise sa pratećim PowerPoint prezentacijama, omogućujući na taj način razmenu informacija i mišljenja onima koji nisu bili u mogućnosti da prisustvuju sesijama, a takodje je dizajniran kao veoma korisno sredstvo za podučavanje i učenje. Kao deo posvećenosti WCPT da obezbedi i olakša razmenu informacija i mišljenja kroz našu profesiju, ova sredstva se nude potpuno besplatno.

 

Ukupno je dostupno 12 zapisa od čega 4 pružaju kompletan video zapis izabrane panel diskusije sa Kongresa na temu:

 

• obnove u zonama konflikta i katastrofa

• promocija zdravlja i prevencija invaliditeta

• uticaj fizioterapeuta na zdravstvenu polititku i pružanje usluga

• zdravstveni ljudski resursi

 

Takodje ima 8 audio zapisa sa Simpozijuma usmerenih na Kongres sa pratećim slajdovima PowerPoint prezentacija. Obuhvaćene teme uključuju predavanja o bolu, globalnim tranzicijama fizičke aktivnosti, trendovima u kardiološkoj rehabilitaciji, liderstvo u HIV, praksu zasnovanu na dokazima(EBP), moralne akcije, spinalne manipulacije i rehabilitaciju šloga. 

 

Novi izvori pored postojećih sažetaka, poster i PowerPoint prezentacija sa Kongresa već su dostupni na web sajtu WCPT u odeljku Kongres.

 

Da bi ste pristupili idite na www.wcpt.org/node/46712.

 

 

 

Za više informacija kontaktirajte

Mia Lockner

mlockner@wcpt.org

+44 (0)20 7931 6465