KNJIGA SAŽETAKA VI KONGRESA FIZIOTERAPEUTA SRBIJE – NOVI SAD 25. – 27. APRIL 2013.

link za preuzimanje

KNJIGA SAŽETAKA

.

.

KNJIGA SAŽETAKA V KONGRESA FIZIOTERAPEUTA SRBIJE – VRNJAČKA BANJA 14-16 . OKTOBAR 2011.

link za preuzimanje  
KNJIGA SAZETAKA