Po odluci Predsedništva DFS-a, Stručni sastanak i Skupština DFS-a koji su planirani 10.02.2012. , OTKZUJU SE zbog vanredne situacije izazvanim vremenskim uslovima. Sastanak ce se održati, a o terminu ćete biti naknadno obavešteni, prijave su važeće.

S poštovanjem,
Ljiljana Katunac, predsednica DFS-a