ПРОГРАМ НАЦИОНАЛНОГ СЕМИНАРА, САВЕТОВАЊА И СТРУЧНИХ ТРИБИНА >>>

 

П Р О Г Р А М

НАЦИОНАЛНОГ СЕМИНАРА, САВЕТОВАЊА И СТРУЧНИХ ТРИБИНА

П е т а к  24. новембар 2017. године

10:00 – 11:30 час.    Међународна Конференција „Спорт, здравље, животна средина“ – Факултет за спорт „Унион Никола Тесла“- Београд

 

11:30 – 12:00 час.   Дефиле учесника Сајма

 

12:00 – 13:00 час.   С в е ч а н о     о т в а р а њ е    С а ј м а

                                   Вања Удовичић, министар омладине и спорта РС

 

13:00 – 13:15 час.    Oбраћање Вање Удовичића, министра за омладину и спорт, врхунским  спортистима носиоцима националних стипендија.

 

13:15 – 14:00 час.    Приказ допинг позитивних случајева у 2017. години – др Милица Вукашиновић Весић, директор Анти допинг агенције Републике Србије

 

14:00 – 14:30 час.    Приказ резултата упитнка о ставовима спортиста по питању допинга у спорту – проф. др Ненад Дикић, Антидопинг агенција Републике Србије

 

14:30 – 15:00 час.    Одговорност лекара у допинг позитивним случајевима – др Марија Анђелковић, Анти допинг агенције Републике Србије

 

                                   

15:00 – 15:30 час.    П а у з а

 

15:30 – 17:15 час.    Презентација програма европских универзитетских игара 2020. – Универзитетски савез Србије

 

 

17:15 – 17:30 час.    П а у з а

 

 

17:30 – 19:00 час.    Олимпијски Комитет Србије

 

 

 

 

 

 

 

 

С у б о т а  25. новембар 2017. године

 

XII НАЦИОНАЛНИ СЕМИНАР СПОРТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

 

09:00 – 09:45 час.   Регистрација и пријем учесника националног семинара

 

10:00 – 10:30 час.    Уводна реч – отварање – Вања Удовичић, министар омладине и спорта

                                   Обраћање – Александар Шоштар, председник ССС

 

 

10:30 – 10:50 час.    Организација спортских кампова за младе перспективне спортисте у Републици Србији – основни елементи организације спортских кампова – др Мирко Кантар – Министарство омладине и спорта – Сектор за спорт

 

 

10:50 – 11:10 час.    Објекти спортске инфраструктуре /остварени резултати са подацима о реализованимпројектима МОС од оснивања, пројекти чија је реализација је у току ове буџетске године, план активности за наредни период – предавач  

 

11:10 – 11:30 час.    Енергетска ефикасност спортских објеката – предавач

 

11:30 – 12:00 час.    Медицинске методе и процедуре опоравка спортиста након великих међународних такмичења – проф. др Драган Радовановић, Факултет за спорт и физичко васпитање – Ниш

 

12:00 – 12:30 час.    Улога и значај међународне и регионалне сарадње у борби против допинга у спорту – Адмир Авдагић, председник источно европске регионалне антидопинг организације

 

12:30 – 14:00 час.    П а у з а

                                   

14:00 – 15:00 час.    Правилник о ближим условима за обављање спортских активности и спортских делатности – предавач /проф.др Ненад Ђурђевић/

 

15:50 – 15:30 час.    Неформално образовање и принципи омладинског рада у раду спортских организација – Национална асоцијација практичара ипрактичарки омладинског рада /НАПОР/

 

15:30 – 16:00 час.    Презентација програма : спортски. здраво. Брзбедно – Студентска асоцијација Факултета спорта и физичког васпитања Београд

 

                                            

16:00 – 16:30 час.    П а у з а

 

16:30 – 18:00 час.    ОКС

 

 

 

 

 

 

 

Н е д е љ а 26.новембар 2017.           

 

 

СЕМИНАР ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ТРЕНЕРА

 

 

10:00 – 10:30 час.    Значај спортских активности за повећање активизма младих – Снежана Клашња, помоћник министра за омладину

 

10:30 – 11:00 час.    Едукација и однос тренера према родитељима деце у тренажном процесу – Александар Шоштар, председник Спортског савеза Србије

 

11:00 – 11:30 час. Такмичарска анксиозност и спорт – природа, извори и начин   борбе са тремом – Владимир Китановић, психолог – Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

 

11:30 – 12:00 час.    Спортске повреде – превенција и принципи лечења – др Марина Милетић, спец. Физикалне медицине и рехабилитације – Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

 

12:00 – 12:30 час.    Савремене медицинске технологије за опоравак и рехабилитацију спортиста – Јован Рогић, Висока спортска и здравствена школа Београд

 

12:30 – 13:00 час.    Значај превентивно – корективне гимнастике у развоју деце – мр Биљана Марић Николић – Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије

 

 

13:00 – 13:30 час.      Тема из области спорта особа са посебним потребама