Poštovane kolege,

sa ovog linka možete preuzeti

PROGRAM 7. KONGRESA FIZIOTERAPEUTA SRBIJE

link: Program 7. kongresa