ПРИМЕНА ПРИРОДНОГ ГАСА УГЉЕН-ДИОКСИДА CO2 У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПАЦИЈЕНАТА

ScreenHunter_02 Mar. 13 01.28ScreenHunter_03 Mar. 13 01.29