Poštovani!

Zadovoljsvo nam je obavijestiti Vas da će se od 22. – 23. 10. 2011. godine u Bihaću održati peti,posljednji u ovom ciklusu tematskih seminara u organizaciji UFFBiH.
Ovom prilikom Vas pozivamo da uzmete aktivno učešće na ovom skupu, kako bi sa našim članovima, kolegama i gostima iz regiona podijelili svoja opažanja, znanja i vještine stečene tokom obavljanja svoje djelatnosti.

SPECIFIČNE TEHNIKE U FIZIOTERAPIJI je tema stručnog skupa koji je planiran za 22. -23. 10- 2011. godine u Bihaću. Domaćin skupa je regionalna poslovnica UFFBiH Bihać.

Potvrdu aktivnog sudjelovanja na skupu sa prijedlozima radova na zadanu temu, kao i pitanja ili dvojbe koje imate vezane za ovaj skup, možete poslati na uffbih@hotmail.com, ili nas kontaktirati na bilo koji navedeni kontakt telefon u zaglavlju odvog dokumenta. Molimo Vas da svoje prijave pošaljete najkasnije do 01. 09. 2011. godine, kako bi smo Vas mogli na vrijeme obavijestiti da li je Vaš rad prihvaćen, točno vrijeme i mjesto održavanja skupa, kao i sve potrebne detalje vezane za smještaj sudionika ovog skupa.

Iskreno se radujemo saradnji koja će biti od obostranog interesa i doprinijeti unapređenju fizioterapijske struke u našoj zemlji.

Sarajevo, 10. 07. 2011.

S poštovanjem

Podpredsjednici UFFBiH

Mirjana Dujmović

Drago Masatović