Broj 59/12

Sarajevo, 03. 06. 2012.

 

Povodom Međunarodnog dana fizioterapeuta, koji se obilježava 08. 09., UFFBiH organizira seminar na temu “Praksa temeljena na dokazima”  i objavljuje:

 

POZIV

Za prijavu radova na temu “Praksa temeljena na dokazima”

 

 

UFFBiH ove godine obilježava Međunarodni dan fizioterapeuta organizacijom seminara na temu “Praksa temeljena na dokazima” koji će se održati  08. i 09. Septembra/rujna 2012. godine u hotelu “Reumal u Fojnici.”Upravni odbor UFFBiH se odlučio na ovu temu zbog aktualnosti same teme kao i zbog velike potrebe primjene prakse temeljene na dokazima u svakodnevnom radu.

Pozivamo sve zainteresirane da prijave svoje radove na ovu temu, a radovi mogu biti u vidu power pint prezentacije, postera ili radionice. Izbor teme omogućava prijavu radova koji će dati bolji uvid u pojam Prakse temeljene na dokazima, a mogu biti u vidu studije praćenja učinkovitosti neke procedure, predstavljanje instrumenata za procjenu, istraživački rad o učinkovitosti  specifičnih tehnika  i slično.

Radove na temu “Praksa temeljena na dokazima” potrebno je poslati najkasnije do 01. 08. 2012. godine u elektronskoj formi na uffbih@hotmail.com kako bi Odbor za obrazovanje i usavršavanje UFFBiH mogao ocijeniti i odabrati radove za ovaj seminar.

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na navedenu e-mail adresu ili na jedan od telefona navedenih u zaglavlju dokumenta.

Nadamo se da ćete se odazvati našem pozivu i svojim radovima sudjelovati na našem seminaru, te tako pomoći u boljem razumijevanju i prihvaćanju ovakve prakse u našoj struci.

 

S poštovanjem,

Za UO UFFBiH:

Predsjednica UFFBiH

Mirjana Dujmović