PNF Asocijacija Srbija 2010

.
PNF program spada u posle diplomske studije,a samim tim u obrazovni sistem koji se NE AKREDITUJE,već tehnike same po sebi kao autorizovane metode predstavljaju specijalizaciju kojom se stiče viši stepen obrazovanja(VIb).
Sistemom obrazovanja u Srbiji je predviđeno da nakon završetka Strukovnih studija,postoji mogudnost nastavka usavršavanja i školovanja.PNF tehnike predstavljaju posle diplomsko usavršavanje i specijalizaciju fizioterapeuta.
Edukacija de se odvijati kroz organizovane kurseve,predavanja i radionice u saradnji sa IPNFA instruktorima koji de predavati u našoj zemlji.
Ove međunarodno priznate elitne tehnike fizioterapeuta se uče i razvijaju u nekoliko faza:

  •  Basic level (osnovni nivo) 1 i 2 u trajanju od 10 dana;
  •  Advanced Levels (napredni nivoi):

– PNF3: u trajanju od 5 dana.Ovaj nivo savladavaju fizioterapeuti koji su prošli osnovni 1 i 2 nivo,s tim da je od završetka osnovnog nivoa do početka naprednog prošlo najmanje 6 meseci;
– PNF4: u trajanju od 5 dana predstavlja rešavanje konkretnih kliničkih stanja i problema u oblasti ortopedije i neurologije.Neophodno je da prođe najmanje 6 meseci od završenog PNF3;
– PNF3B:Alternativa za PNF4 i može se završiti sa različitim instruktorom u odnosu na PNF3;
– PNF5: Nivo dobijanja sertifikata i diplome „IPNFA certified PNF Therapist“
Nakon svakog završenog nivoa znanja se dobija međunarodni IPNFA sertifikat o kompletiranom nivou znanja u oblasti PNF-a,čime se fizioterapeutima ved nakon završetka bazičnog nivoa pruža mogućnost i da primenjuju PNF.

.
Bazični 1+2 PNF  ce se odrzati u D.Z.“Zvezdara“ od 29.01.-01.02.2012.g. i biće ponovljen u junu 2012. u Beogradu.
Predavač je Zdenka Šefman,advanced IPNFA instructor.
Broj mesta je ograničen na 16-20 polaznika.
Prijave za kurseve možete vršiti pismeno ili usmeno na telefone i adrese “PNF Asocijacije Srbije”
“PNF Asocijacija Srbija” pejakovicmarko@open.telekom.rs
063/272-485 Pejaković MarkoCena bazičnog 1+2 PNF kursa je 500 eura u dinarskoj protivvrednosti (cena obuhvata PNF1 i PNF2 tj. 10 dana kursa) .
Cena naprednog PNF3 kursa je 400 eura u dinarskoj protivvrednosti,u trajanju od 5 dana.
Napredni nivoi PNF-a 3B i 4 de biti organizovani u skladu sa potrebama i progresom edukacije na nižim nivoima.

.
Sve uplate se vrše na račun “PNF Asocijacija Srbija”:
Primalac: “PNF Asocijacija Srbija”,Brade Jugovića 2,Pančevo
Br.računa 240-0000000001706-88 Findomestic Banka AD Beograd
Svrha uplate: Troškovi učešda na PNF kursu
Moguće je plaćanje u više rata,s tim da je poslednja uplata 5 dana pre početka kursa.

.
Srdačan pozdrav,
VFT Pejaković Marko
Osnivač “PNF Asocijacija Srbija”
PNF Asocijacija Srbija 2010