U Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof dr Cvetko Brajović“ u Beogradu 27.07.2011. mr sc Dragana Đurić održala je stručni sastanak sa temom „Senzomotorna stimulacija prevremeno rođene dece“. Slušaoci su se upoznali sa aktuelnim problemom rađanja dece sa ekstremnom malom, malom telesnom masom i niskom gestacijskom starošću, uticajem prematuriteta na motorne i razvojne ishode prevremeno rođene dece. Ukazano je na specifičnosti posturalne kontrole, na principe senzomotorne stimulacije, značaj, efekte i ciljeve fizioterapeutskog tretmana i savetodavnog rada sa roditeljima prevremeno rođene dece.