ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБАВЕЗНОМ ПОДНОШЕЊУ ПОТВРДЕ ДА ПРЕДЛОЖЕНИ ПРОГРАМ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРЕДСТАВЉА ЛИЧНУ ИНТЕЛЕКТУАЛНУ СВОЈИНУ ОРГАНИЗАТОРА

На састанку Радног тела Здравственог савета Србије за акредитацију програма континуиране едукације здравствених радника и здравствених сарадника одржаног 17.01.2012. године одлучено је да је обавеза организатора континуиране едукације који подноси захтев за акредитацију програма да приложи и потврду да предложени програм за акредитацију представља личну интелектуалну својину организатора.

У СЛУЧАЈУ КАДА ОРГАНИЗАТОР НИЈЕ ИЗВОРНИ АУТОР МАТЕРИЈАЛА НЕОПХОДНО ЈЕ ДА ТО НАВЕДЕ У АПЛИКАЦИЈИ (И ТО У ОКВИРУ РЕЦЕНЗИЈЕ) И ДА ДОСТАВИ ОВЛАШЋЕЊЕ НАДЛЕЖНОГ ЛИЦА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ТУЂЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ (ТЕСТОВА, ВИДЕО ЗАПИСА, СЛАЈДОВА И ДР.) ГДЕ ЋЕ БИТИ ДЕФИНИСАНО У КОМ ОБЛИКУ И У КОМ ОБИМУ ЈЕ ДОЗВОЉЕНО КОРИШЋЕЊЕ ТУЂЕ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ.

Одлука је једногласно донета због насталих проблема на које нам је указао Европски Ресусцитациони Савет, као и Ресусцитациони Савет Србије и Црне Горе (European Resuscitation Council
EuropeanResuscitationCouncil ,

Resuscitacioni savet Srbije i Crne Gore
ResuscitacioniSavetSrbijeICrneGore ,

Dopis ZSS Evropskom resuscitacionom savetu
DopisZSSEvropskomResuscitacionomSavetu ,

Dopis ZSS Resuscitacionom savetu Srbije i Crne Gore)
DopisZSSResuscitacionomSavetuSrbijeICrneGore

Београд, 27. фебруар 2012.године

ПРЕДСЕДНИК РАДНОГ ТЕЛА ЗДРАВСТВЕНОГ САВЕТА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ПРОГРАМА КЕ
Проф. др Сандра Шипетић-Грујичић с.р
http://www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs/index.php
www.zdravstvenisavetsrbije.gov.rs