Планирани Стручни састанак са темом: “Biofeedback-метода избора у кинезитерапијском избору за различита стања и обољења“
и годишња Скупштина ДФС-а на Високој здравственој школи струковних студија у Земуну (ул. Цара Душана 254) који су требали да се одрже 10.02.2012. год, одлуком Председништва ДФС-а , одложени су због временских непогода.
Заказан је нови термин 03.03.2012. год. на истој локацији са почетком у 11.00. ч.