На својој редовној Изборној Скупштини, одржаној дана 06.12.2017.год, Београду ( Дом здравља „Савски Венац“, Пастерова1) чланови Друштва физиотерапеута Србије ( у даљем тексту ДФС) већином гласова.