DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA SRBIJE  i

 KLINIKA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ORGANIZUJU SIMPOZIJUM

„MULTIDISCIPLINARAN PRISTUP LEČENJU BOLA U LEĐIMA“

Skup će se održati 03. 11. 2012. godine u velikoj sali Skupštine AP Vojvodine, ul. Vladike Platona b.b, u Novom Sadu (ulaz za goste je iz Banovinskog prolaza)

Simpozijum je akreditovan od strane ZSS pod red.br.31 Д-1-1205/12 za zdravstvene tehničare, fizio i radne terapeute, bodovan je kao eksterna edukacija i pasivnom slušaocu donoci 4 boda a predavacima 8 bodova.

PROGRAM:

 • Prijava učesnika (10.00.-11.00.h)
 • Simpozijum
 • Koktel

TEME:

 • Farmakoterapija hroničnog ledjnog bola – Prof. dr Miroslava Pjević
 • Indikacije za hirurški tretman lumbalne diskus hernije – Prof. dr Tomislav Cigić
 • Evaluacija bolnog lumbalnog sindroma – Prof.dr Gordana Devečerski
 • Značaj fizikalne terapije u multidisciplinarnom pristupu pacijentima sa lumbalnim sindromom – Doc. dr Snežana Tomašević Todorović
 •  Procena funkcionalnog statusa pacijenata sa bolnim lumbalnim sindromom – Jasmina Krivokuća, strukovni fizioterapeut
 • Osnovni principi McKenzie metode mehaničke dijagnoze i terapije lumbalne kičme – Nina Lačanski, strukovni fizioterapeut
 • Uloga ranog rehabilitacionog tretmana u u postoperativnom lečenju lumbalne diskus hernije – Aleksandra Đorđević, viši fizioterapeut
 •  Terapijski efekti u rehabilitaciji pacijenta sa lumbalnom redikulopatijom – Mirjana Vukomanović, strukovni fizioterapeut
 • Disciplina kičmenog stuba – Sanja Spasić, viši radni terapeut

 

Prijave se primaju do 01.11.2012. ili do popune mesta (200).

Pisane prijave obavezno slati putem:

 • mail: fiziosrbija@yahoo.com;
 • fax: 011/656-4096;
 • poštom: ul. Nikolaja Gogolja 44, 11000 Beograd.

 

Kotizacija za članove DFS-a iznosi 1.000 RSD, a za sve ostale 2.000 RSD. Uplate vršiti, isključivo na tekući račun DFS-a: 255-0011970101000-42, svrha uplate: simpozijum 03. 11. 2012.

Na simpozijum obavezno poneti dokaz o izvršenoj uplati, koji ćete predati na pultu.

 

Sve Informacije možete dobiti na telefon:

 • 011/656 – 4157
 • 064/ 658-8045 (Jasmina Milošević, teh sekrtetar DFS-a)
 • 011/ 656 – 4096 064/ 658-8042 (Sanja Tomčić, teh sekrtetar DFS-a)