MODERNA MEDICINSKA AKUPUNKTURA I DIO, JUN 2017.

Preuzmite u PDF formatu >>>

MJESTO: Herceg Novi, Crna Gora
DATUM: 09.,10. i 11. Jun 2017.
CIJENA: 300.00€ za nečlanove Udruženja fizioterapeuta Crne Gore i potpisnica Sporazuma
CIJENA: 150.00€ za članove Udruženja fizioterapeuta Crne Gore i potpisnica Sporazuma
PETAK: 09.06.2017.
10.00 – 10.45 Slicnosti i razlike izmedju trigger points, klasicne, medicinske akupunkture.
10.45 – 11.30 Teorija trigger points. Nociceptivni bol.
11.30 – 11.45 Pauza
11.45 – 12.30 Miofascijalni sindrom.
12.30 – 13.30 Pauza
13.30 – 14.15 Akupunkturne, trigger i motorne tacke
14.15 – 15.30 Razlicite tehnike rukovanja iglama
15.30 – 17.00 Klinicko ispitivanje i prakticni trening
17.00 – 17.30 Pitanja
SUBOTA: 10.06.2017.
09.00 – 0945 Lijecenje bola u misicnom i skeletnom sistemu
09.45 -10.30 Medicinska akupunktura (oprema, higijena, tehnike)
10.30 – 10.45 Pauza
1045 – 12.00 Klinicko ispitivanje i prakticni trening
12.00 – 13.00 Pauza
13.00 – 13.45 Neurofiziologija: Mehanizmi blokiranja bola
13.45 – 14.30 Neurohumoral ( nervi i krvni sudovi) strukture
14.30 – 14.45 Pauza
14.45 – 16.30 Klinicko ispitivanje i prakticni trening
16.30 – 17.00 Pitanja na kraju dana
NEDJELJA: 11.06.2017.
09.00 – 09.45 TENS, PENS, EA (elektro acupunkture), IMS
09.45 – 10.30 Electro acupuncture – Klinicka demonstracija.
10.30 – 10.45 Pauza
10.45 – 12.30 Klinicko ispitivanje i prakticni trening
12.30 – 13.30 Pauza
13.30 – 15.00 Klinicko ispitivanje i prakticni trening
15.00 – 15.30 Diskusija na kraju
Predavač: Božidar Gardašević, Chairman of forum of Medical Acupuncture, Norwegian Society of chartered Physiotherapists.
Bivši predsjednik Norveškog Društva medicinske akupunkture.
Zbog ograničenog broja učesnika molimo Vas da se prijavite za učešće najkasnije do 05.06.2017.
Ukoliko su potrebne dodatne informacije, možete nas kontaktirati na e-mail: fizioterapeuti.cg@gmail.com ili na tel: +382 67 8 2 5 6 1 6