U pripremi je kurs McKenzi metod – cervikalna i torakalna kičma- Mehanička dijagnostika i terapija (Kurs B) , sa međunarodnim predavačem Mckenzi Instituta (http://www.mckenziemdt.org/) , g-đa Barbara Zrnec, iz Slovenije. Tačan datum održavanja kao i sve bliže informacije biće uskoro objavljene.