Društvo fizioterapeuta Srbije organizovalo je 

Kurs “MARTE MEO® prirodna potpora razvoju” 

Kurs je održan 17.11.2012.g. u KZR “Dr M.Zotović”, ul.Sokobanjska 13 u Beogradu.

   

 

 

 

O MARTE MEO PROGRAMU:
Osobama s posebnim potrebama dužni smo omogućiti kvalitetnu komunikaciju i olakšati socijalnu integraciju prema standardima primjerenim današnjem nivou naučnih i praktičnih saznanja.
Stručnjaci koji se bave osobama s posebnim potrebama do sada su podučavani pre svega dijagnostičkim procesima koji su zapravo stigmatizirajući. Podučavani su terapijskim procesima u kojima osobe s posebnim potrebama nisu ravnopravni partneri u ljudskoj interakciji. Podučavani su usmeravati se na poremećaj, podučavani su tome da nastoje promeniti, a ne prihvatiti. Stručnjak koji je vežban da bi izvodio posebni terapijski postupak koči svoje prirodne sposobnosti i ne ostvaruje kvalitetnu komunikaciju sa osobom kojoj treba pomoći uprkos stručnosti i trudu koji ulaže.
Naučna istraživanja pokazala su kako je za napredovanje osoba s teškoćama, posebno dece, neophodna kvalitetna komunikacija i kako je ona temelj svake kvalitetne socijalne integracije. Postupci potpore razvoju su spontani i izraz su postojanja intuitivnih, od prirode danih sposobnosti za komuniciranje.
Marte Meo komunikacijski program prihvaćen je kao efikasna metoda za prirodno poticanje komunikacije osoba koje imaju izrazitih teškoća u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima.
Razvijan je kao način za praktično pomaganje roditeljima autistične djece da ostvare uspešan kontakt i vremenom je prerastao u praktični program za prirodno poboljšanje komunikacije osoba svih dobi, od odojčadi do starih i nemoćnih te se postupno prihvata u stručnom usavršavanju kao komunikacijski standard u celom svetu.
Ovaj informativni seminar je namenjen:
• stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (psiholozima, defektolozima, radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama)
• onima koji se bave odgojem dece ( učiteljima, vaspitacima, pedagozima, socijalnim radnicima, logopedima )
Tečaj služi kao uvod u dalje usavršavanje u Marte Meo® metodi : tečajevi za Marte Meo praktičare i Marte Meo terapeute.
Predavači:
* Silvija Philipps Reichherzer, prof psihologije, AMI Montessori specal educator 3-6, Marte Meo supervizor/terapeut,
* Đurđica Stevanović Papić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacija Zavod za fizikalnu medicine rehabilitaciju”Dr
Miroslav Zotović” Banja Luka, klinički instruktor iz oblasti ortopedske, neurološke i dečije reh., Marte Meo praktičar.
* Iva Papić, psiholog, Zavod za fiz. med. i reh.“Dr Miroslav Zotović” Banja Luka, Marte Meo terapeut