Medical-Movement u saradnji sa  Društvom fizioterapeuta Srbije,

april- novembar 2016. Beograd

KURS je akreditovan od strane Zdravstevnog Saveta Srbije TREĆI  MODUL pod rednim brojem D-1-867/16  4 boda  po modulu za polaznike kursa.

VIŠE >>