KURS  Cranio-Sacralne Osteopatije >>>

KURS  Cranio-Sacralne Osteopatije

Medical-Movement u saradnji sa  Društvom fizioterapeuta Srbije,

april- novembar 2016. Beograd

KURS je akreditovan od strane Zdravstevnog Saveta Srbije DRUGI  MODUL pod rednim brojem D-1-866/16  4 boda  po modulu za polaznike kursa.

Zbirno za svih 6 modula kursa učesnicima donosi 24 boda!

Termin DRUGOG  modul 21 i 22 maja

Mesto održavanja kursa : Farmaceutsko- fizioterapeutska škola

Ul.  Donska  27-29  Beograd

Početak kursa u 9 časova  (registracija učesnika od 8.30h ) 

Prvi dan

9 -10.30h  predavanje

10.30-10,45h  pauza za osveženje

10.45- 12.15h predavanje

Pitanja

12.30 do 13,30h pauza za ručak

13,30-15 h predavanje

15-15,15h pauza za osveženje

15.15- 16.45h praktični rad

Pitanja

Završetak prvog dana u 17h

Drugi dan raspored satnice kao i prvog  dana

Sadržaj drugog modula :

 

– Fokusiranje i “produbljivanje” anatomsko-fiziološko-patološke situacije, anatomske strukture lobanje, kranijalno moždana nervna struktura (teorija moždanih živaca i arterio-venska situacija),  cranio-torakalno-sakralnog prelaza

-Teorija i praksa praćenja i osećanja pokreta kranijalno- fascijalnog sistema (pasivno-aktivno praćenje i manipulisanje)

-Fokus: unutrašnji (terapeutski), spoljašnji (pacijent-terapeut Interakcija), mentalni fokus i vizualizacija-imaginacija.

– Osnove adekvatnog doziranja cranijalne stimulacije i strukture  (posebno likvora)

– Odgovor tela i craniuma na adekvatnu, prejaku, slabu ili sporu stimulaciju,  kao i njeno terapijsko tumačenje.

– Osnovne tehnike na karlici I kičmi.

– Specifične cranio-skralne tehnike: osećanje i palpacija cranio-sakralnog pokreta bez projekcije sa/na po čitavom telu, tumačenje frekvencije, amplitude, simetrije I kvaliteta kao I navođenje I upotreba tehnike “Still point”.

– Rad na fasciji po principu dubokog smirivanja I relaksacije sistema (aktiviranje parasimpatikusa).

– Rad na biodinamičnom sistemu i snagama mišića I fascije ( V-Energietehnik, Dural-tube-rocking tehnike), inteziviranje anatomsko- funkcionalne situacije

– Intenziviranje Qi gong naprednih tehnika ( shaolin Qi gong)

NAPOMENA

Predavač zadržava pravo da modifikuje i prilagodi raspored tema prema brzini savladavnja materije i dinamike grupe.