Специјална болница за рехабилитацију и ортопеску протетику“ у Београду 14. novembra 2011. organizuje