ScreenHunter_01 Mar. 26 20.49

KLINIKA ZA REHABILITACIJU

“Dr MIROSLAV ZOTOVIĆ”

Sokobanjska 13, Beograd

 

 

Poštovane kolege,

 

Zadovoljstvo nam je da Vas obavestimo da organizujemo simpozijum

„Kompleksni terapijski modeli u habilitaciji dece sa razvojnim disfunkacijama različite etiologije“

Vreme i mesto održavanja simpozijuma je 25.04.2014. godine u Domu Kulture Studentski grad sa početkom u 11h.

 

Prijava učesnika od 10 – 11h.

 

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije pod brojem A-1-68/14. za fizio i radne terapeute, medicinske sestre, zdravstvene tehničare i bodovan je kao eksterna edukacija koja slušaocu donosi 5 bodova.

 

Predavači:

Prim dr Srbislav Stevanović, Vft Marija Đekić, Vrt Anka Mandić, Vft Danijela Sudar, Vft Marija Đorđević, Vrt Ivana Trbojević; Vft Đurđica Jeremić, Vrt Dragan Lukić.

Kotizaciju u iznosu od 1000,00 dinara uplatiti na žiro račun Klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”  840-460-667-86, svrha uplate SIMPOZIJUM

 

Prijave za učestvovanje na simpozijumu poslati pismeno na

email: terapeutisokobanjska@gmail.com  ili  tel.  0628848301

Prijava mora sadržati:

Naziv ustanove:

Ime i prezime:

Br licence:

najkasnije do 18.04.2014 god ili do popune mesta (350)

Srdačan pozdrav,

Terapeuti klinike za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, Beograd