KINESIO   TAPING   KURS   NIVO   2 – Korektivne tehnike

 26.11.2016. Institut za Rehabilitaciju Beograd

 Instruktor:  Prim dr Jelena Vasić 

Kurs organizuju Aleksandar MN doo i Društvo fizioterapeuta Srbije

 

Kineziotejping predstavlja metodu lepljenja specijalnih elastičnih traka u određenim povređenim i bolnim delovima tela. Kineziotejping je tehnika bazirana na podsticanju prirodnih sposobnosti tela za izlečenje kojom se pokreće regeneracija tkiva i oporavak od povrede. Tehnika podrazumeva različitu metodologiju: mišićne aplikacije, korektivne tehnike i funkcionalne i specifične aplikacije.

Mehanizam dejstva pojačane tenzije kinesio tex trake na tkiva i efekti koje očekujemo su osnova poznavanja korektivnih tehnika. Korektivne tehnike se aplikuju prema na ciljnom tkivu ili prema cilju aplikacije. Postoji šest različitih korektivnih tehnika: mehanička, prostorna, korekcija fascije, ligamenata/tetiva, funkcionalna i cirkulatorna/limfatička korekcija. Korektivne tehnike dovode do dekompresije tkiva, preusmeravanja viška tečnosti, smanjenja edema i bola. Menjanje kvaliteta proprioceptivne informacije i poboljšanje refleksne zglobne stabilnosti primenom pojačane tenzije trake je takođe jedan od ciljeva ove tehnike. Aplikacijama je moguće održati pozicioniranje mišića, fascije i zglobova. Primenom kinesio tex traka smanjuju se otoci, bolovi, oslobađaju tj smanjuju fascijalne restrikcije i posledice adhezija na različitim lokacijama i dubinama, a samim tim povećava obim pokreta i mišićna snaga kao i kvalitet pokreta i funkcionalne sposobnosti.

Metoda predstavlja i simulaciju Tehnike manuelne terapije uz pomoć elastičnog svojstva trake. Tenzija koja se koristi prilikom aplikacije je jako bitna jer stepen tenzije direktno određuje efekat na tkivo.  Alikacije su osmišljene da pomognu praktičaru kod raznih patoloških stanja i povezanih sa povredom, a rezultat su prethodnih mnogobrojnih istraživanja. Pogrešno izabrana aplikacija može imati suprotan efekat od očekivanog.

Zbog svega navedenog je neophodna adekvatna obuka pravilnoj primeni ovog metoda.

Praktični prikaz aplikacija kod različitih patologija, poboljšanja šeme pokreta i motornih programa, prikaz aplikacija sa različitim stepenom tenzije u terapijskoj zoni dejstva kinesio tex trake su sastavni deo kursa obuke.

 

Који су едукативни циљеви програма?

(подвучи)

1.Obnavljanje postojećeg znanja sa KT1 kursa

 

2.Upoznavanje polaznika sa efektima koje na tkiva ima povećana tenzija KT trake

 

3.Primenjivanje kinesio taping tehnike kod poremećaja na nivou mekih tkiva

 

4. Savladjivanje primene korektivnih tehnika kod različitih patoloških stanja

 

5.Kombinovanje bazičnih i korektivnih aplikacija

 

 

Која знања ће стећи учесници? 1. Aplikovanje traka na otoke, limfni edem i hematome i korekcija prostra između tkiva

2. Aplikovanje traka na ligamente i tetive

3. Aplikovanje traka kod stanja gde je potrebna   korekcija fascije

4.Aplikovanje traka na bolna stanja različite etiologije

5. Aplikovanje traka kod zglobne decentriranosti

 

Које вештине ће стећи учесници? 1.Procenu pacijenta primenom određenih testova

 

2.Tehniku aplikovanja kinesio tex traka sa povećanim stepenom tenzije

 

3.Aplikovanje traka kod limfnog edema i otoka različite patologije

 

4.Sečenje traka na razne oblike( I, Y, mrežica, X aplikacije) , zavisno od efekta koji želimo da postignemo na tkiva

 

5.Procena različite dubine efekta trake zavisno od širine sečenja trake

 

 

 • Mesto održavanja: Institut za rehabilitaciju Sokobanjska 17
 • Vreme održavanja: 00h – 17.00h, u subotu 26.11.2016.
 • Broj polaznika: do popune mesta od 24 polaznika
 • Prijava učesnika: elektronski preko on-line e-formulara na sajtu DFS: fizio.org.rs
 • Krajnji rok za prijavu je 11.2016.
 • Cena kursa je 140 eur u rsd protiv-vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • U cenu kursa su uračunati stručna literatura, doručak, ručak, kafe pauze, Kinesio Tex originalna traka za praktične vežbe.
 • Uplate se izvršavaju na tekući račun DFS-a: 200-2711360101033-13, svrha uplate KT 2 Kurs, najkasnije do 25.11.2016. PO DOLASKU NA KURS OBAVEZNO PONETI DOKAZ O UPLATI.
 • Kursje akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za lekare i fizioterapeute i polaznicima donosi 2 boda.

 

Kontakti  za informacije:

 • Sanja Tomčić

Sekretar DFS,fizioterapeut

Društvo Fizioterapeuta Srbije

Site: fiziosrbija@yahoo.com

Mob: +381 64 658 80 42

 • Dr Dušan Mandić

Direktor marketinga

Aleksandar MN

Tetovska 44, 11000 Beograd

dusan.mandic@aleksandarmn.com

Mob: +381 63 569041