K I N E S I O   T A P I N G   K U R S   N I V O   1 >>>

08.-09.10.2016.  Institut za rehabilitaciju Beograd

Instruktor i predavač: Prim Dr Jelena Vasić

Kurs organizuju Aleksandar MN doo i Društvo Fizioterapeuta Srbije

Kineziotejping (KT) predstavlja metodu lepljenja specijalnih elastičnih traka u određenim povređenim i bolnim delovima tela. Kineziotejping je tehnika bazirana na podsticanju prirodnih sposobnosti tela za izlečenje kojom se pokreće regeneracija tkiva i oporavak od povrede. Ovaj metod se u suštini zasniva na kineziologiji.

Principi delovanja KT metoda: poboljšava limfnu i krvnu cirkulaciju, smanjuje toplotu i toksičnost u mišićnom tkivu, smanjuje zapaljenje, smanjuje otok i bol, koriguje kontakt zglobnih površina, normalizuje mišićni tonus, povećava snagu mišića, ne ograničava pokret, povećava obim pokreta. Koristi se u svim fazama rehabilitacije: akutnim, subakutnim i hroničnim. Pomaže telu u procesu samoizlečenja – da se vrati prirodna homeostaza.

U poređenju sa drugim tejping tehnikama, kineziotejping ima prednosti jer ne služi za imobilizaciju, dozvoljava pun obim pokreta, traka ne stvara alergiju i dozvoljava koži da diše, produženo se koristi 3-5 dana. Metoda je prikladna kao produžena terapija između poseta lekaru ili terapeutu. Sam metod ima specifične skrining i mišićne testove koji se koriste u dijagnostici poremećaja. Posebne tehnike mišićnih aplikacija dovode do toga da facilitiraju oslabljen mišić, a inhibiraju prenapregnut. Efekat terapije zavisi od pravca aplikacije trake, smera aplikacije, stepena istezanja i prethodnog ostavljanja ciljnog tkiva u određeni položaj. Dosadašnja istraživanja pokazuju da je ovaj metod efikasan u terapiji povreda mišića, tetiva, zglobova, degenerativnom reumatizmu, raznih ortopedskih, neuroloških I reumatoloških stanja, te tretiranju ožiljnog tkiva.

Metoda je bezbedna, bezbolna, daje produženi efekat terapije.

Cilj programa je edukacija polaznika i osposobljavanje za primenu KT tehnika kod mišićnih aplikacija, indikacije i kontraindikacije.

 

 • Mesto održavanja: Institut za rehabilitaciju Sokobanjska 17
 • Vreme održavanja: 9.00h – 17.00h, u subotu i nedelju 08. i 09. 10.2016.
 • Broj polaznika: do popune mesta od 24 polaznika
 • Prijava učesnika: elektronski preko on-line e-formulara na sajtu DFS: fizio.org.rs
 • Krajnji rok za prijavu je 06.10.2016.
 • Cena kursa je 180 eur u rsd protiv-vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • U cenu kursa su uračunati stručna literatura, doručak, ručak, kafe pauze, kinezio trake za praktične vežbe.
 • Prihvatamo plaćanje u ratama, minimum 50% cene za učešće u kursu do 05.10.2016, a ostatak najkasnije do 25.10., nakon čega će se učesniku obezbediti medjunarodno važeći certifikat za KT 1 Kurs, Kinesio Univerzititeta.
 • Uplate se izvršavaju na tekući račun DFS-a: 200-2711360101033-13, svrha uplate KT 1 kurs 08-09.10.2016. PO DOLASKU NA KURS OBAVEZNO PONETI DOKAZ O UPLATI.
 • Kurs je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za lekare i fizioterapeute i polaznicima donosi 4 boda.

 

Kontakti  za informacije:

 • Sanja Tomčić

Sekretar DFS,fizioterapeut

Društvo Fizioterapeuta Srbije

Site: fiziosrbija@yahoo.com

Mob: +381 64 658 80 42

 • Dr Dušan Mandić

Direktor marketinga Aleksandar MN,

Aleksandar MN

Tetovska 44, 11000 Beograd

dusan.mandic@aleksandarmn.com

Mob: +381 63 569041

 

KINESIO   TAPING   KURS   NIVO   2 – Korektivne tehnike

 

04.06.2016. Institut za Rehabilitaciju Beograd

 

Instruktor:  Prim dr Jelena Vasić

 

Kurs organizuju Aleksandar MN doo i Društvo fizioterapeuta Srbije

 

Kineziotejping predstavlja metodu lepljenja specijalnih elastičnih traka u određenim povređenim i bolnim delovima tela. Kineziotejping je tehnika bazirana na podsticanju prirodnih sposobnosti tela za izlečenje kojom se pokreće regeneracija tkiva i oporavak od povrede. Tehnika podrazumeva različitu metodologiju: mišićne aplikacije, korektivne tehnike i funkcionalne i specifične aplikacije.

Mehanizam dejstva pojačane tenzije kinesio tex trake na tkiva i efekti koje očekujemo su osnova poznavanja korektivnih tehnika. Korektivne tehnike se aplikuju prema na ciljnom tkivu ili prema cilju aplikacije. Postoji šest različitih korektivnih tehnika: mehanička, prostorna, korekcija fascije, ligamenata/tetiva, funkcionalna i cirkulatorna/limfatička korekcija. Korektivne tehnike dovode do dekompresije tkiva, preusmeravanja viška tečnosti, smanjenja edema i bola. Menjanje kvaliteta proprioceptivne informacije i poboljšanje refleksne zglobne stabilnosti primenom pojačane tenzije trake je takođe jedan od ciljeva ove tehnike. Aplikacijama je moguće održati pozicioniranje mišića, fascije i zglobova. Primenom kinesio tex traka smanjuju se otoci, bolovi, oslobađaju tj smanjuju fascijalne restrikcije i posledice adhezija na različitim lokacijama i dubinama, a samim tim povećava obim pokreta i mišićna snaga kao i kvalitet pokreta i funkcionalne sposobnosti.

Metoda predstavlja i simulaciju Tehnike manuelne terapije uz pomoć elastičnog svojstva trake. Tenzija koja se koristi prilikom aplikacije je jako bitna jer stepen tenzije direktno određuje efekat na tkivo.  Alikacije su osmišljene da pomognu praktičaru kod raznih patoloških stanja i povezanih sa povredom, a rezultat su prethodnih mnogobrojnih istraživanja. Pogrešno izabrana aplikacija može imati suprotan efekat od očekivanog.

Zbog svega navedenog je neophodna adekvatna obuka pravilnoj primeni ovog metoda.

Praktični prikaz aplikacija kod različitih patologija, poboljšanja šeme pokreta i motornih programa, prikaz aplikacija sa različitim stepenom tenzije u terapijskoj zoni dejstva kinesio tex trake su sastavni deo kursa obuke.

 

 • Mesto održavanja: Institut za rehabilitaciju Sokobanjska 17
 • Vreme održavanja: 00h – 17.00h, u subotu 04.06.2016.
 • Broj polaznika: do popune mesta od 26 polaznika
 • Prijava učesnika: elektronski preko on-line e-formulara na sajtu DFS: fizio.org.rs
 • Krajnji rok za prijavu je 02.06.2016.
 • Cena kursa je 140 eur u rsd protiv-vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate
 • U cenu kursa su uračunati stručna literatura, doručak, ručak, kafe pauze, kinezio trake za praktične vežbe.
 • Uplate se izvršavaju na tekući račun DFS-a: 200-2711360101033-13, svrha uplate KT 2 Kurs, najkasnije do 03.06.2016. PO DOLASKU NA KURS OBAVEZNO PONETI DOKAZ O UPLATI.
 • Kurs se očekuje da bude akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije za lekare i fizioterapeute i polaznicima donosi 6 bodova.

 

Kontakti  za informacije:

 • Sanja Tomčić

Sekretar DFS,fizioterapeut

Društvo Fizioterapeuta Srbije

Site: fiziosrbija@yahoo.com

Mob: +381 64 658 80 42

 • Branka Majstorović

Stručni saradnik, viši fizioterapeut

branka.majstorovic@aleksandarmn.com

Aleksandar MN

Tetovska 44, 11000 Beograd

Mob: +381 63 5496788

 • Dušan Mandić

Direktor marketinga Aleksandar MN, Dr med.

dusan.mandic@aleksandarmn.com

kinesio-tape-kurs-poster-a3-sept-1_resize