Društvo fizioterapeuta Srbije (DFS) pod pokroviteljstvom Ministarstva Zdravlja Republike Srbije uspešno je organizovalo i realizovalo V Kongres fizioterapeuta Srbije „Fizioterapija u 21. veku“ od 14-16.10.2011. u Vrnjačkoj Banji.
Kongresu je prisustvovalo 200 učesnika. Pored domaćina, učešce su uzeli i profesori Visoke zdravstvene škole strukovnih studija u Beogradu kao i predstavnici Društva radnih terapeuta Srbije. Izuzetno nam je zadovoljstvo što smo ugostili i predstavnike fizioterapeutskih asocijacija iz okruženja-Hrvatska, Republika Srpska i Federacije BiH i Makedonija.

Kongres je bio koncipiran kao uvodna predavanja, 5 sesija,poster prezentacije i panel diskusija.
Uvodna predavanja su vodila četiri eminentna stručnjaka u svojim oblastima: prof dr Ksenija Bošković sa Univerziteta u Novom Sadu, prim. dr Srbislav Stevanović-Klinika za rehabilitaciju „dr M. Zotović“, mr Leposava Jovanović-Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu i doc dr Mirsad Muftić-Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu.
Radni deo kongresa je obahvatio 31 usmeno predavanje i 30 poster prezentacija. Akcenat u stručnom delu je bio na temema: fizoterapija u pedijatriji i fizioterapija osteoporoze, dok je tematski blok je bio posvećen i fizoterapiji muskulo-skeletnih disfunkcij kao i 2 sesije sa slobodnim temama u kojima su prikazane mnoge inovacije i novi pristupi na polju fizikalne medicine i rehabilitacije.
Panel diskusiju pod nazivom “Zakonska regulacija fizioterapeutske profesije u EU, zašto i kako?” su vodili Mirjana Grubišic predsednica Hrvatske komore fizioterapeuta, Elizabeta Coneska predsednica Makedonske asocijacije profesionalnih fizioterapeuta, Mirjana Dujmović, predsednica Udruge fizioterapeuta Federacije Bosne i Hercegovine, Ljiljana Katunac predsednica DFS. Iznet je presek problema oko zakonske regulative naše profesije u zemljama okruženja kao i ciljevi koji se u narednom periodu trebaju postići.
Ove godine Društvo fizioterapeuta Srbije obeležava 55 godina postojanja i rada. U obavezi smo prema Svetskoj konfederaciji fizioterapeuta (WCPT) čiji smo članovi od 1999. da unapredujemo našu strucno-profesionalnu delatnost i sledimo jasno postavljen delokrug i standarde fizioterapeutske prakse pri čemu su stručne aktivnosti i panel
diskusija ovog Kongresa dale veliki doprinos . 

Ovom prilikom čestitamo i kolegama koje su osvojile nagrade za najbolje usmene i poster prezentacije,a to su:

Usmene prezentacije

Prva nagrada –  Mirjana Vitaz,  Specijalna bolnica za rehabilitaciju i ortopedsku protetiku
Druga nagrada –  Aleksandar Nikolić, VMA
Treća nagrada –  Sonja Urosević, Institut za rehabilitaciju Beograd-organizacioni deo Selters

Poster prezentacija

Snezana Milanović, Centar za korektivnu gimnastiku, Beograd