SAOPŠTENJE

Poštovane koleginice i kolege,

Kao što znate u Novom Sadu je od 25.04.-27. 04. 2013. godine uspešno održan 6. Kongres fizioterapeuta Srbije sa međunarodnim učešćem pod nazivom „ Pokret za budućnost“. Novi Sad je ugostio 136 učesnika iz različitih ustanova širom Srbije, ali su, kao što smo i predpostavljali, bile prisutne i kolege iz prijateljskih zemalja: Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Turske, Češke i Nemačke. Prikazano je 5 uvodnih predavanja, 37 usmenih radova, 25 poster prezentacija i 4 radionice.

Na osnovu obrađenih anketnih listića koje su kolege popunjavale, organizacija kongresa je ocenjena veoma visokom ocenom 4,56. Popunjavanjem evaluacionih listova učesnici kongresa su ocenili izlagače radova, kako usmenih tako i poster prezentacija. Obradom 93 evaluaciona lista koja su predata na informacionom pultu, došlo se do izbora najboljih radova.

Prvo mesto sa srednjom ocenom 4,68 i nagradu od 5000 din osvojila je koleginica Olgica Dimitrov iz Skoplja, Makedonija sa radom pod nazivom „Rana i intenzivna fizikalna terapija u tretmanu nervnomišićne slabosti stečene u intenzivnoj nezi kod pacijenata na produženoj mehaničkoj ventilaciji“. Drugo mesto sa srednjom ocenom 4,60 i nagrada od 3000 din pripala je koleginici Zori Protić iz Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“, Beograd sa radom pod nazivom“Kineziterapija nakon artroplastike u adolescentnom dobu“. Treće mesto sa srednjom ocenom 4,43 i nagradu od 2000 din osvojio je kolega Milorad Petrović sa Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, VMA, Beograd sa radom na temu „Savremen pristup terapiji rotatorne manžetne“. Nagradu od 3000 din za najbolju poster prezentaciju osvojio je kolega Branislav Jovanović iz Instituta za lečenje i rehabilitaciju Niška banja. Nagrađenim kolegama biće uručene poklon kartice Komercijalne banke sa pomenutim iznosima, a mesto dodele istih će biti naknadno objavljeno.

Čestitamo nagrađenim kolegama, a svima ostalima se zahvaljujemo što su svojim učešćem doprineli podizanju standarda struke i tako ovaj kongres učinili kongresom budućnosti!

Srdačan pozdrav,

Nina Lačanski

predsednica organizacionog odbora 6. kongresa

Obradom 93 evaluaciona lista koja su predata na informacionom pultu, došlo se do izbora najboljih radova

Ред.
бр.
Zbir ocena Srednja ocena Redni broj sesije i redni broj rada Ime i prezime autora
01 435 4,6774 S 3 R 02 Макedonija Olgica Dimitrov
02 428 4,6021 S 4 R 03 Zora Protić
03 412 4,4301 S 1 R 08 Milorad Petrović
04 405 4,3548 S 1 R 06  Hrvatska Lukrecija Jakuš
05 403 4,3333 S 1 R 07 Aleksandar Nikolić
06 400 4,3010 S 1 R 09  Макedonija Goran Sanevski
07 392 4,2150 S4 R 05 Stevanović Milan
08 387 4,1613 S 1 R 04 Aleksandra Đorđević
09 386 4,1505 S 2 R 05 Nina Lačanski
10 385 4,1397 S 1 R 01 Turska Haris Begović
11 380 4,0860 S 4 R 02 Slavica Kaitović
12 378 4,0645 S1 R 04 Ivković S
13 376 4,0430 S 1 R 05 Živojinović Ivana
14 376 4,0430 S 3 R 04 Jasminka Stojadinović
15 374 4,0215 S 1 R 10 Ivana Živojinović
16 373 4,0107 S 5 R 03 Jasminka Jevtić
17 372 4,0000 S 2 R 04 Leposava Jovanović
18 372 4,0000 S 4 R 06 Ivana Trbojević
19 369 3,9677 S 4 R 01 Marija Đorđević
20 369 3,9677 S 5 R 01 Srđan Anđelkov
21 367 3,9462 S 2 R 03 Hrvatska Gordana Grozdek Čovčić
22 366 3,9354 FT i akt. St. R 02 Kristina Kotlaja
23 363 3,9032 FT I акt. st. Р 01 Slađana Ćosović
24 359 3,8602 S 1 R 03 RS Đurđevac D.
25 355 3,8172 S 2 R 06 Hrvatska Darko Milaščević
26 352 3,8494 S 4 R 04 Tamara Pupovac
27 342 3,6774 S 2 R 02 RS Gordan Bajić
28 341 3,6666 S 2 R 01 BiH Jasmin Avdović
29 336 3,6129 S 5 R 02 Dejan Đorić
30 330 3,5484 S 5 R 07 Milan Pešić
31 311 3,3440 FT и аk st. R 03 Sonja Mišić
32 303 3,2580 ft и ак st. R 04 Bojana Stanimirović
33 296 3,1828 S 5 R 05 Sanja Jovanović
34 251 2,6989 S 5 R 04 Natalija Josifović poster
01 370 3,9785 PP  R 05 Jasmina Krivokuća
02 366 3,9354 PP R 03 Branislav Jovanović
03 360 3,8709 PP R  06 Dragana Kovačević
04 359 3,8602 PP R  12 Zorana Mosnak
05 357 3,8387 PP R  01 Makedonija Sanja Atanasovska
06 357 3,8387 PP R  02 Radmila Garić
07 353 3,7742 PP R  11 Dušanka Miloščin
08 351 3,7742 PP R 10 Zorica Milić
09 349 3,7526 PP R  13 RS Siniša Nikolić
10 345 3,7096 PP R  07 Silvana Maletić
11 344 3,6989 PP R  04 Grčka Aleksandros Kastrinis
12 344 3,6989 PP R  08 Biljana Marković
13 340 3,6590 PP R  09 Biljana Marković
14 340 3,6559 PP R  22 Rosanda Stojanović
15 338 3,6344 PP R 21 Grčka Leveidiotis S.
16 334 3,5914 PP R  24 Mirjana Vukomanović
17 332 3,5699 PP R  25 Makedonija Mira Zlatković
18 328 3,5268 PP R  23 Sonja Urošević
19 324 3,4838 PP R  20 Tatjana Sjekloća
20 319 3,4301 PP R  19 Makedonija Goran Sanevski
21 257 2,7634 PP R 15 Vladimir Puzović
22 251 2,6989 PP R 16 Vladimir Puzović