Izveštaj Organizacionog odbora 7 kongresa fizioterapeuta Srbije >>>

Poštovane koleginice i kolege

Sa izuzetnim profesionalnim zadovoljstvom obaveštavam  Vas da je 7-i  kongres fizioterapeuta Srbije sa međunarodim učešćem u organizaciji  Društvo fizioterapeuta Srbije a pod pokroviteljstvom Ministarstva Zdravlja i Ministarstva  sporta, održan u Nišu od 8 do 11 oktobra 2015.godine.

  1. Kongres pod nazivom „ Pokret za osmeh„ bio je centar regionalnog okupljanja otvoren za teorijska i praktična pitanja iz oblasti naše struke- fizioterapije.  Kongres je okupio sve predstavnike Nacionalnih asocijacija fizioterapeuta u regionu, Republike Srpske ,Makedonije, Bosne i Hercegovine,  Crne Gore i Hrvatske,  kao i predstavnike Evropskog ogranka WCPT-а  predsednicu  Sarah Basin i generalnog  sekretara  David Gorria, koji su održali uvodna predavanja na otvaranju kongresa. Kongres je otvorio predsednik Društva fizioterapeuta Srbije Bojan Tasić, glavni terapeut Kliničkog centra Niš.

Svojim učešćem  domaći i inostrani stručnjaci dali su doprinos razvoju fizioterapije i profesionalnoj afirmaciji naše struke. Na poziv Društva fizioterapeuta Srbije pristizali  su radovi a naučno- stručni odbor imao je pune ruke posla. U  sesijama kongresa našlo se 50 usmenih prezentacija i 7 poster prezentacija. Kongres je akreditovan  od strane Zdravstvenog saveta Srbije u julskom roku pod rednim brojem  13 D-1-1744/15 sa 13 bodova za predavače, 9 bodova za poster prezentaciju i 7 bodova za slušaoce. Gostujući predavači na kongresu bili su Prim. Ranka Radulović KC Srbije , psihijatar, psihoterapeut i muzikoterapeut sa predavanjem na temu „Uloga muzikoterapije u procesu rehabilitacije“ . Iz Udruženja za medicinu sporta  Doc. Nenad  Dikić sa predavanjima na temu „Fitnes kao fizioterapija 21 veka“ i „Monitoring srčane frekvencije u fizioterapiji“  kao i dr Marija Anđelković  sa predavanjem  „ Isharana i suplementi u fizioterapiji“ .

Održane su i dve  tematske radionice :

„ Fizioterapija kod cistične fibroze- izazov današnjice“  Myriam Vreys,  Belgija

„Kranio-sakralna osteopatija“   Adnan Ibrahimović , Nemačka.

Rezultat sprovedene evaluacije: Kongres je od strane učesnika – stručne javnosti (ocenama od 1 do 5) ocenjen ocenom 4,64.                                                                                                                              

Stručna komisija za dodelu nagrada za najbolje radove na kongresu u sastavu mr.Stevan Jovanović, predsdenik komisije i članovi Novica Bogdanović i Ivan Dinić, donela je sledeću odluku :Prva nagrada za najbolju usmenu prezentaciju Andjelka Pjanović  „Funkcionalna elektro terapija- primena kod pacijenata sa hemiplegijom“, druga nagrada za usmenu prezentaciju Ivana Živojinović  „Pro i kontra PNF koncepta u pedijatriji“ i nagrada za najbolju poster prtezentaciju Danica Gjurovska i Ivana Pavlovska „Rehabilitacija pacijenata sa osteogenesis imperfecta“ . Po odluci Predsdeništva DFS-a novčani iznos za prvu nagradu je 10.000 din za drugu 7,500 din i za najbolji poster 5.000 din

Novčana dobit kongresa dobije razlikom prihoda i rashoda iznosi  439,708,29.

Uz interesantan pre svega stručni a zatim i kulturno umetnički program  bilo je   dovoljno vremena za druženje i organizovani turistički obilazak grada domaćina.

Zahvaljujemo se svim prijateljima kongresa koji su u nama prepoznali partnere i profesionalne saradnike i koji su naš kongres iskoristili kao prostor da prikažu savremena dostignuća iz oblasti svoga rada. Sponzori kongresa bili su kompanija Aleksandar MN i BTL Srbija a sekretarijat kongresa Agencija Lord Travel Niš.

Verujemo da je  naš kongres  doprineo unapređenju profesionalnog rada i odgovorio na sva pitanja u vezi sa položajem fizioterapeuta u savremenom zdravstvenom sistemu  a samim tim i zadovoljstva korisnika naših usluga.

Svaki naš pokret korak je bliže osmehu.

 

Članovi organizacionog odbora

Slađana  Dada Ćosović

Predsednica organizacionog odbora 7. Kongresa

Bojan Tasić,  Predsednik Društva fizioterapeuta Srbije, član

Mila Petrović, član

 

 

Beograd 30.10 2015