Istegnuće skočnog zgloba

Istegnuće skočnog zgloba se javlja kad se ligamenti koji okružuju skočni zglob istegnu preko mere, izazivajući kidanje malih krvnih sudova. Bol, krvarenje u tkiva i otok se javljaju kao posledica ovih dogadjaja.

Šta treba da radim ukoliko imam istegnuće skočnog zgloba?

Odmah nakon povrede kao i 72 h nakon povredjivanja primenite RICE protokol:

Mirovanje (Rest)
Mirujte i pokrećite segment samo do granica bola.

Led (Ice)
Odmah nakon povrede primenite led ili pakovanja smrznutog gela obmotanih peškirom po 20 min na svaka 2 h. Ovo će pomoći u kontroli krvarenja, smanjenju bola, kao i smanjenju mogućnosti nastanka daljeg oštećenja tkiva.

Kompresija (Compression)
Čvrsto bandažirajte čitav skočni zglob i potkolenicu. Ovo će pomoći da otok držite pod kontrolom.

Elevacija (Elevation)
Podignite nogu iznad nivoa srca kako bi se smanjio otok.
Istegnuća skočnog zgloba, naročito istegnuća lateralinih ligamenata, su jedna od najčešće tretiranih povreda. Vaš skočni zglob može da bude otečen i modar kao posledica incidenta u sportskim aktivnostima, na poslu, ili u svakodnevnim aktivnostima. Može biti istegnuće koje se javlja prvi put ili rekurentna povreda.
Kako fizioterapeut može da pomogne?
Iako se većina istegnuća oporavi spontano, fizioterapeut može značajno da ubrza oporavak. Istraživanja pokazuju da rana mobilizacija i funkcionalna rehabilitacija istegnuća skočnog zgloba ima za rezultat brži i bolji oporavak od skočnih zglobova koji su bili u imobilizaciji ili nisu imali nikakvu rehabilitaciju. Fizioterapijski tretman rezultira manjim brojem rezidualnih simptoma, povećanjem obiima pokreta i brzinom hoda, ranijem povratku na posao i uopšte većem komforu sa smenjenim rizikom od rekurence. Fizioterapijski tretman akutnog istegnuća skočnog zgloba podrazumeva smanjenje bola i otoka, očuvanje obima pokreta, mišićne snage i vežbe koje dozvoljavaju brz i uspešan povratak na posao u sportske ili aktivnosti svakodnevnog života. Rani tretman je ključ dobrog rezultata. Trebalo bi da posetite fizioterapeuta odmah nakon povredjivanja kako biste izbegli prolongiranje simptoma i oštećenja, i smanjili šansu za isključivanje iz procesa rehabilitacije. Rehabilitacija može da započne odmah. Svi pacijenti imaju koristi od fizioterapije ne samo oni koji nisu uspeli da se oporave bez terapije.

Napomena
Članci „saveti fizioterapeut“ vam pružaju samo opšte informacije, ni u kom slučaju ne treba da zamene savete i informacije koje će vam vaš fizioterapeut dati u vezi vašeg stanja.
I ako je uložen veliki napor u postavljanju adekvatnih informacija, Društvo fizioterapeuta Srbije, autori i izdavači članka u ovom časopisu i na ovom websajtu ne preuzimaju odgovornost i ne mogu garantovati za posledice ukoliko pacijent izabere da ovaj članak bude njegov jedini izvor informacija o svom stanju i njegovoj rehabilitaciji.