Informativni seminar MARTE MEO® prirodna potpora razvoju

Petak, 2.Mart, 2012 od 16:30 h do Subote, 3.Mart, 2012 do 12:00 h
Svečana sala OŠ „Petefi Šandor“ Novi Sad, ul. Bore Prodanovića 15a

Predavac:
Silvija Philipps Reichherzer, prof
Marte Meo terapeut/supervizor

Seminar je namenjen:
• stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (lekarima, psiholozima, defektolozima, radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama)
• onima koji se bave odgojem dece (članovima stručnih timova pedagoških ustanova učiteljima i vaspitacima )
• roditeljima.

Kotizacija za seminar iznosi 1.000,00 dinara i molimo Vas da taj iznos uplatite na racun organizatora seminara, asistenta predavača Milice Erceg broj 340–32548598-59 kod Erste banke sa naznakom „Kotizacija za Marte Meo seminar“ i to 7 dana pre početka seminara , do 24. februara.
Molimo Vas da svoje prijave i uplate potvrdite licno, a potvrde o uplati ponesete sa sobom na seminar.
Broj učesnika je ograničen.

Organizatori seminara :
Milica Erceg, prof. raz. nastave, Marte Meo terapeut, mob. 064 3144476 e-mail : merceg@hallsys.net
Elvira Stefanović, pedagog , mob. 063 542127 e-mail : stelvira@gmail.com

O MARTE MEO PROGRAMU…

Osobama s posebnim potrebama dužni smo omogućiti kvalitetnu komunikaciju i olakšati socijalnu integraciju prema standardima primjerenim današnjem nivou naucnih i praktičnih saznanja.

Kad usled bolesti, ozlede ili starosti neka osoba izgubi svoje prirodne komunikacijske sposobnosti, oni koji su s njom u interakciji moraju razviti dodatne veštine da bi se u komunikaciji prevazisao taj nedostatak.

Stručnjaci koji se bave osobama s posebnim potrebama dosada su podučavani pre svega dijagnostičkim procesima koji su zapravo stigmatizirajući. Podučavani su terapijskim procesima u kojima osobe s posebnim potrebama nisu ravnopravni partneri u ljudskoj interakciji. Podučavani su usmeravati se na poremećaj, podučavani su tome da nastoje promeniti, a ne prihvatiti. Stručnjak koji je vežban da bi izvodio posebni terapijski postupak koči svoje prirodne sposobnosti i ne ostvaruje kvalitetnu komunikaciju sa osobom kojoj treba pomoći uprkos stručnosti i trudu koji ulaže.
Naucna istraživanja pokazala su kako je za napredovanje osoba s teškoćama, posebno dece, neophodna kvalitetna komunikacija i kako je ona temelj svake kvalitetne socijalne integracije. Postupci potpore razvoju su spontani i izraz su postojanja intuitivnih, od prirode danih sposobnosti za komuniciranje.

Marte Meo komunikacijski program prihvaćen je kao efikasna metoda za prirodno poticanje komunikacije osoba koje imaju izrazith teškoća u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima.
Razvijan je kao način za praktično pomaganje roditeljima autistične djece da ostvare uspešan kontakt i vremenom je prerastao u praktični program za prirodno poboljšanje komunikacije osoba svih dobi, od odojčadi do starih i nemoćnih te se postupno prihvata u stručnom usavršavanju kao komunikacijski standard u celom svijetu.

Marte Meo program se postupno u svetu uvodi kao standard kvalitetne komunikacije u radu s osobama s teškoćama kako je to već u Holandiji, Belgiji, skandinavskim zemljama i Irskoj, a uspostavlja se u Nemačkoj, Švjcarskoj, Austriji, Francuskoj, Estoniji, Madjarskoj, Belorusiji, Izraelu, Italiji, Litvi, Letoniji, Luxemburgu, Liechtensteinu, Maledivima, Poljskoj, Rusiji, Sloveniji, Španiji, Indiji, SAD, Kanadi, Brazilu, Novom Zelandu i Australiji.

Ovaj informativni seminar je namenjen:
• stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (lekarima, psiholozima, defektolozima, radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama)
• onima koji se bave odgojem dece (članovima stručnih timova pedagoških ustanova učiteljima i vaspitacima )
• roditeljima.

Tečaj služi kao uvod u dalje usavršavanje u Marte Meo® metodi : tečajevi za Marte Meo praktičare i Marte Meo terapeute.

Predavac:
Silvija Philipps Reichherzer, prof psihologije, AMI Montessori specal educator 3-6, Marte Meo supervizor/terapeut, voditeljica obavijesnih tečajeva i stručnih usavršavanja Akademije za razvojnu rehabiltaciju u području Montessori pedagogije i Marte Meo® prirodne potpore razvoju, ima dugogodišnje iskustvo u radu s djecom s teškoćama u razvoju. Autorica je radnih listova za razvoj grafomotorike “Igre olovkom“ i knjige “Montessori priprema za život-odogoj neovisnosti i odgovornosti“.