Poštovane kolege,

Obaveštavamo vas da su stručni sastanak i godišnja Skupština DFS-a zakazani za 14.06.2013.godine u Institutu za rehabilitaciju Beograd – organizacioni deo Selters,Mladenovac  OTKAZANI zbog nedovoljnog broja prijavljenih učesnika.
Ovom prilikom želim da vas podsetim da je godišnja Skupština otkazana i u februaru 2013.god iz istog razloga.
Društvo fizioterapeuta Srbije je nacionalna asocijacija i jedina samostalna asocijacija na teritoriji Republike Srbije čiji su primarni ciljevi promocija fizioterapije kao samostalne profesije i podizanje edukacionih standarda.
Duboko svesno egzistencijalnih problema i sveopšte krize u srpskom zdravstvu,Predsedništvo DFS-a je krajnjim naporima u protekle četiri godine uspelo da održi minimalni iznos članarine koju članovi DFS-a uplaćuju.Pored velikih problema koje smo imali u ove četiri godine uspeli smo da organizujemo preko 100 stručnih dešavanja,da dovedemo priznate svetske tehnike i vrhunske predavače i da organizujemo dva Kongresa sa medjunardnim učešćem.Takodje smo uspeli da uspostavimo čvrste profesionalne veze sa kolegama iz regiona i Svetske konfederacije za fizikalnu medicinu (WCPT).
Ovom prilikom apelujemo na naše članove da podrže i pomognu naše napore  jednim običnim dolaskom na godišnju Skupštinu i da svojim aktivnim učešćem pomognu/podrže/daju predloge/kritikuju rad Predsedništva DFS-a.

Ukoliko Predsedništvo DFS-a uspe da organizuje Skupštinu i stručni sastanak bez uplate kotizacije  najmanje što možete učiniti za svoju nacionalnu asocijaciju je da se prijavite i pojavite na Skupštini za koju je potrebno 81 prisutan član DFS-a da bi se obezbedio kvorum.
Godišnja Skupština će biti pomerena  i biće održana zajedno sa izbornom Skupštinom krajem oktobra ove godine u Nišu.

U nadi da ćete shvatiti važnost svog angažovanja u promociji i čuvanju integriteta profesije,srdačno vas pozdravljam

U ime Predsedništva DFS-a Ljiljana Katunac,predsednica.