U prostorijama Klinike za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ u Beogradu od 25-27.04. 2011. održan je kurs „Feldenkrais metoda – svesnost kroz pokret i funkcionalna integracija“ koji je vodila Dragana Cukavac, Felndenkrais terapeut iz Nemačke. Polaznici su se upoznali sa  teorijskom osnovom ove metode koju je 40-ih godina prošlog veka postavio dr Moshe Feldenkrais. Metoda se bavi analizom shema pokreta i posture tela i ističe značaj i razvoj senzomotornog zapažanja, percepcije tela, poboljšanja koordinacije pokreta. Najveći deo kursa bio je posvećen grupnim lekcijama “Svesnost kroz pokret” u cilju pronalaženja individualno najefikasnijeg pokreta i  individualnog tretmana “Funkcionalna integracija” u cilju uviđanja značaja i razvoja propriocepcije tela  za koordinaciju pokreta