Beč, januar 2012 

 

Evropski Kongres o fizioterapijskom obrazovanju 2012: Markirajte svoje znanje

Fizio Austrija i Udruženje Austrijskih fizioterapeuta će biti odgovorni za organizaciju 3 evropskog Kongresa o fizioterapijskom obrazovanju od 8-9 novembra 2012 u Beču.  

 

 

 

Tema Kongresa

 

Ukupna tema Kongresa je “Unapredjenje profesionalnog profila” sa fokusom na “kontinuiranom profesionalnom razvoju koji promoviše praksu zasnovanu na dokazima(EBP)”. Inicijator Kongresa je Evropski region Svetske Konfederacije za fizikalnu terapiju (ER-WCPT).

 

Kongres želi da obezbedi forum za integrisani pogled na pitanja o profesionalnom obrazovanju za Kontinuirani profesionalni razvoj (CPD) u Evropi. Dalje želi da olakša strategije koje će unaprediti kvalitet profesionalnog obrazovanja kako bi uspešno odgovorili na izazove naučne discipline kao i regulisanje profesije.

 

Ciljne grupe su edukatori, klinički supervizori, lideri fizioterapije, predstavnici evropskih organizacija fizioterapeuta, menadzeri fizioterapije, poslodavci, predstavnici nacionalnih tela za obrazovanje i zaposlenje, istraživači iz kliničkih, obrazovnih i profesionalnih polja kao i student fizioterapije.  

 

 

Poziv za sažetke

 

Poziv za sažetke za platformne prezentacije i poster diskusione sesije je sada otvoren do 1 marta 2012 godine.

Na veb sajtu Kongresa su dostupne informacije koje će pomoći predavačima da se pripreme za svoje poster diskusione sesije i platformne prezentacije: http://congress2012.physioaustria.at/call-abstracts

 

Poziv za sažetke je otvoren za sve teme koje se uklapaju u maker jednu od programskih ruta:

 

Ruta 1: Uvodjenje dokaza u praksu; povezivanje nauke i prakse u obrazovanju

 

Ruta 2: Kontionuirani profesionalni razvoj CPD – asortiman mogućnosti, asortiman novih rešenja u svetu doživotnog učenja

 

Ruta 3: Obrazovanje i politika zapošljavanja: izazovi u Evropi

 

Ruta 4: Istraživanja o obrazovanju u fizioterapiji: obezbedjivanje kvaliteta koroz procenu i evaluaciju

 

Ruta 5: Obrazovanje, tranziciija i specijalizacija

 

Registracija

 

Registracija za Kongres je sada otvorena: http://congress2012.physioaustria.at/registration-tickets

 

Kotizacija za Kongres

 

Rana kotizacija (do 30 juna, 2012): 350 Eur

 

Standardna (od 1 jula, 2012): 450 Eur

 

Za studente (sve vreme): 150 Eur

 

 

Šta kotizacija podrazumeva?

 

prisustvo na svim naučnim sesijama

 

sažetke u digitalnoj formi  

 

pristup izložbenom prostoru

 

karte za prijem dobrodošlice

 

2 ručka

 

 

Nadjite nas na facebook-u

 

Takodje možete naći informacije o Kongresu obrazovanja 2012 na facebook-u:www.facebook.com/PhysiotherapyEducationCongress

 

 

 

 

Mesto održavanja Kongresa

 

Mesto održavanja Kongresa je University of Applied Sciences, FH Campus Wien. Sa oko 3.400 studenata Univerzitet Primenjenih Nauka FH Kapus Beč je najveći Univerzitet Primenjenih Nauka u Beču. Na području primenjenih nauka, inžinjerstva, konstrukcionog inžinjerstva, zdravstva, socijalnog rada, javnog menadzmenta i menadzmenta poreza student mogu da biraju izmedju oko 40 Bachelor, Master, i diplomskih programa.  

 

 

Kontakt za štampu

 

Za dodatne informacije kontaktirajte

Physio Austria

Ms. Ruth Bernhardt

Phone: ++43 (0)1 5879951-19

ruth.bernhardt@physioaustria.at

http://congress2012.physioaustria.at/