DFS je dobio ponudu od Nicholas Potter DPT, ATC, LAT, OCS, SCS, Diplomirani fizioterapeut,vanredni profesor saradnik na Doktorskim studijama fizikalne terapije Univerziteta Duke, SAD. Oficijelni je fizioterapeut Olimpijske reprezentacije SAD u streljaštvu I evropskom fudbalu da odrzi kurs „EVIDENCE-BASED PRACTICE“- FUNKCIONALNA REHABILITACIJA BAZIRANA NA DOKAZIMA   ..DFS ce nastaviti pregovore sa prof Poterom u smislu finansijske konstrukcije kursa ,ali nam je potrebna informacija da li ima zainteresovanih za ovu temu medju fizioterapeutima Srbije 

za prijave i vise informacija kontaktirati DFS na telefone:
mob.064-6588-042 ili 011-6564-157
ili na e-mail: fiziosrbija@yahoo.com

 

Evidence-Based Practice”

Funkcionalna rehabilitacija I

Funkcionalana rehabilitacija bazirana na dokazima I

Do povredjivanja sportista ne dolazi zbog toga što oni ne rade dovoljno već zbog toga što mnogo rade a imaju suptilne disfunkcionalne promene u biomehanici.”

 

Povrede se ne dešavaju iz čista mira. NE- traumatske povrede i povrede prenaprezanja rezultat su repetitivnih trauma uz izmenjenu biomehaniku. Izmenjena biomehanika podrazumeva mišićni disbalans, nepravilnu šemu mišićne aktivacije, kapsularna ograničenja kao i posturalne abnormalnosti. Ako se ne uzmu u obzir svi ovi činioci, vreme oporavka može biti produženo, a konačan stepen oporavka može biti smanjen.

Kurs analizira najnovija istraživanja i kombinuje ih sa kliničkim iskustvima kako bi se stvorio sveobuhvatni pristup rehabilitaciji sportista. .

Cilj je identifikovanje suptilnih pokreta i anatomskih nedostataka, njihovo pojedinačno ispravljanje a zatim strateško unapredjenje kroz funkcionalni trening ugradjivanjem originalnih principa izolacije kroz svaki naredni korak.

 

EBFR I: Entiteti kursa

Analiza novih dokaza u literaturi

Biomehanička procena (sa video analizom)

Manulena terapija

Neuromotorno reprogramiranje

Progresija snage

Funkcionalna integracija

 

 

EBFR I: Ciljevi kursa

Po završetku kusa učesnik će biti u stanju da:

Shvati najnovija istraživanja u literaturi i kako ih može primeniti u kliničkoj praksi.

Identifikuje najčešće šeme biomehaničkih nedostataka.

Koristi sredstva za procenu specifičnih biomehaničkih nedostataka.

Identifikuje sve varijable uključene u biomehanička oštećenja uključujući zglobnu disfunkciju, disblanas mišića, mišiće aktivacione šeme i disfunkcije pokreta.

Implementira specifične tehnike manualne terapije kako bi sanirao ograničenje funkcije zgloba/capsule.

Implementira specifične vežbe neuromuskularnog reprogramiranja(NMR) kako bi sanirao mišićni disbalans i izmenjene aktivacione šeme.

Strateški napreduje sa rehabilitacionim programom od NMR do funkcionalnog treninga.

Zašto treba da završite ovaj kurs

Praksa zasnovana na dokazima

Istraživanje do kliničke prakse:

Istražili smo literaturu, pronašli najnovije dokaze i stvorili klinički smisao od toga.

Integrisali smo istraživanje sa kliničkim iskustvom kako bi smo stvorili praktični i vrhunski program procene i tretmana.

Procena biomehanike

Procena:

Naša biomehanička procena je brza, laka za primenu, sveobuhvatna i najvažnije obezbedjuje vitalne informacije koje će vam pomoći da identifikujete i tretirate osnovni biomehaničku uzrok povredjivanja.

Skrining:

Procena može biti primenjena u cilju provere pacijenata/sportista pre takmičenja kako bi se identifikovale sve oblasti biomehaničkih disfunkcija koje mogu biti predispozicija za dalje povredjivanje i ugrožavanje izvodjenja.

Procena povrede:

Procenjivanje posle povrede će dozvoliti identifikovanje predela biomehaničkih disfunkcija, koji mogu doprinosti uzroku povredjivanja i/ili ometati brzi i kompletni oporavak posle povredjivanja.

Program lečenja

Neuromotorna kontrola

Naučite kako da tretirate suptilna neuromotorna oštećenja.

Ova suptilna neuromotorna oštećenja mogu da se manifestuju u mišićni disbalans i izmenjene aktivacione šeme. Mišićni disbalns i izmenjene aktivacione šeme mogu da rezultiraju izmenjenom šemom pokreta. Na kraju, izmenjena šema pokreta rezultira suboptimalnom fizičkom performansom i predispozicijom ka povredama pretreniranosti.

Prema tome, kako bi smo sprečili ovaj začarani krug moramo da tretiramo osnovni uzrok: neuromotornu kontrolu!

Funkcionalna progresija

Jednom kad se dostigne adekvatna neuromotorna kontrola moramo da naučimo prelazak ove kontrole na funkcionalne pokrete.

Prema tome naš program lečenja na kraju napreduje do funkcionalnog treninga i treninga specifičnih sportskih aktivnosti koji uključuju originalne principe optimalnog neuromotornog treninga kroz svaki korak na tom putu.

EBFR I: Raspored kursa

DAN 1

7:30-8:00

-Registracija –kafa, užina

8:00-8:40

-Uvod

-Filozofija

8:40-10:00am

-Trenutna literature prema Core LE

10:00-10:20

-Pauza

10:20-12:00

-Predavanje/ Laboratorijska *Biomehanička procena

12:00-1:00

Ručak

1:00-2:00

-Identifikovanje šema disfunkcije

-Biomehanička video analiza

 

2:00-2:20

-Pauza

 

2:20-4:45

-Predavanje/Laboratorija

-Manulena medicina kuka

-Manulena medicina skočnog zgloba

 

4:45-5:00

-Pregled /Šta je ispred nas?

 

DAN 2

8:00-8:15

-Pregled

 

8:15-8:30

-Predavanje NMR

 

8:30-9:15am

-Laboratorija o NMR

9:15-9:30

-Pauza

9:30-10:30

-Progresija NMR

10:30-10:45

-Pauza/Premeštanje u teretanu

10:45-12:30

-Funkcionalna progresija

12:30-1:00

-Zaključak

1:00

Kraj

EBFR II-Napredni kurs

EBFR I je preduslov za upis EBFR II. Specifični detalji koji se tiču EBFR II raspored i sadržaj kursa biće dostupni u toku EBFR I kursa. Medjutim ovde je osnovni opis materijala kursa:

  • Najnoviji dokazi u literaturi.

  • Napredna progresija funkcionlanog treninga.

  • Progresija do integracije u sport(sa mogućnošću zahtevanja specifičnog sportskog treninga).

  • Program procene i tretmana sportskih hernijacija/atletskih pubalgija

  • Napredne intervencije menuelnom terapijom

 

 


Nicholas Potter DPT, ATC, LAT, OCS, SCS

Nikolas Poter (Nicholas Potter) je diplomirani fizioterapeut. Vanredni profesor saradnik na Doktorskim studijama fizikalne terapije Univerziteta Duke, SAD. Oficijelni je fizioterapeut Olimpijske reprezentacije SAD u streljaštvu I evropskom fudbalu. Učesnik na Olimpijskim Igrama 2008. godine u Pekingu. Nicholas je diplomirao iz sportske medicine na Mersihrst (Mercyhurst) Koledžu a doktorat iz fizikalne terapije(DPT) odbranio na Univerzitetu Duke. Bio je stipendista sportske medicine na Univerzitetu u Atlanti I sportske fizioterapije na Univezitetu Duke.

Kao pomoćnik direktora Sportske rehabilitacije Nicholas svakodnevno obezbedjuje medicinske programe za košarkaški i fudbalski tim Univerziteta Duke, konsultacije iz rehabilitacije za jos 24 sporta na Univerzitetu Duke i rukovodi istraživanjima u oblasti sportske medicine na Univerzitetu. Polja njegove ekspertize uključuju manuelnu medicinu, biomehaničku analizu, funkcionalni povratak u sport sa posebnim interesovanjem za tretiranje sportskih hernijacija/atletskih pubalgija. 

Nicholas je kao predavač učestvovao na Kongresima Američke asocijacije fizioterapeuta (APTA), nacionalnim Konferencijama, Simpozijumima Koledza Sportskih trenera i timskih lekara (CATS), Konferencijama Nacionalnih asocijacija sportskih trenera (NATA), na Svetskoj Konferenciji Medjunarodnog Olimpijskog Komiteta(IOC) o prevenciji povredjivanja i bolesti u sportu (Monte-Carlo, Monaco).

CEU odobren od :