.

.

.

ZBOG NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH POLAZNIKA OTKAZUJE SE  KURS EVIDENCE-BASED PRACTICE 

.

.

.

Društvo fizioterapeuta Srbije organizuje kurs:

”EVIDENCE – BASED PRACTICE”-FUNKCIONALNA REHABILITACIJA BAZIRANA NA DOKAZIMA. 

Kurs će se održati 26-27.05.2012. u KZR ”Dr Miroslav Zotović”, Sokobanjska 13, Beograd.

Cena za članove DFS-a je 280 eura a za sve ostale 330 eura. Kurs je u procesu akreditacije.

Kurs analizira najnovija istraživanja i kombinuje ih sa kliničkim iskustvima kako bi se stvorio sveobuhvatni pristup rehabilitaciji sportista.

Po završetku kursa učesnik će biti u stanju da:

-shvati najnovija istraživanja u literaturi i kako ih može primeniti u kliničkoj praksi

-identifikuje najčešće šeme biomehaničkih nedostataka

-koristi sredstva za procenu specifičnih biomehaničkih nedostataka

-identifikuje sve varijable uključene u biomehanička oštećenja uključujući zglobnu disfunkciju, disbalans mišića, mišiće aktivacione šeme i disfunkcije pokreta

-implementira specifične tehnike manuelne terapije kako bi sanirao ograničenje funkcije zgloba/kapsule, kao i specifične vežbe neuromuskularnog reprogramiranja kako bi sanirao mišićni disbalans i izmenjene aktivacione šeme.

Biomehanička procena je brza , laka za primenu, sveobuhvatna i najvažnije obezbeđuje vitalne

informacije koje će vam pomoći da identifikujete i tretirate osnovni biomehanički uzrok povredjivanja. Procenjivanje posle povrede će dozvoliti identifikovanje predela biomehaničkih disfunkcija, koji mogu doprinositi uzroku povredjivanja i/ili ometati brz i kompletni oporavak posle povredjivanja.

Program lečenja na kraju napreduje do funkcionalnog treninga i treninga specifičnih sportskih aktivnosti koji uključuje originalne principe optimalnog neuromotornog treninga kroz svaki korak na tom putu.

Predavač: Nicholas Potter DPT, ATC, LAT, OCS, SCS

Nikolas Poter je diplomirani fizioterapeut, vanredni profesor saradnik na doktorskim studijama fizikalne terapije Univerziteta Duke, SAD. Oficijelni je fizioterapeut Olimpijske reprezentacije SAD u streljaštvu i evropskom fudbalu. Diplpmirao je iz sportske medicine na Mersihrst koledžu a doktoratt iz fizikalne terapije odbranio na Univerzitetu Duke.. Bio je stipendista sportske medicine na Univerzitetu u Atlanti i sporske fizioterapije na Univerzitetu Duke.

Prijave učesnika primaju se ISKLJUČIVO pisanim putem na:

Cena za članove DFS-a je 280 eura a za sve ostale 330 eura(dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS na dan uplate)

Maksimalan broj polaznika je 25. Posle obavezne prijave, neophodno je uplatiti polovinu iznosa do 15.05.2012. a ostatak do 25.05.2012. U slučaju otkazivanja učešća na kursu posle 15.05.2012. avans se ne vraća

Sve informacije mozete dobiti na tel:

  • 011/656-40-96 ;
  • 064/658-80-42. (Sanja Tomčić, teh.sek. DFS-a)

Оbavezno poneti dokaze o izvršenim uplatama i predati na pultu.