Everziona distorzija skočnog zgloba

 

Everziona distorzija skočnog zgloba je retka a javlja se kako posledica pretranog pokretanja skočnog zgloba put unutra. Često je praćena frakturom fibule.

 

Simptomi

 

Momentalna pojava bola sa unutrašnje strane skočnog zgloba posle prekomernog pokreta.

Brzo oticanje.

Može se pojaviti podliv.

Otežan puni oslonac na povredjenu nogu.

Ograničenje pokreta.

Kod umerenih i teških distorzija uvek je preporučeno uraditi rentgenski snimak kako bi se isključilo postojanje frakture.

 

Šta je everziona distorzija skočnog zgloba?

 

Everziona distorzija je kidanje deltoidnih ligamenata sa unutrašnje strane skočnog zgloba. Ovi ligamenti obezbedjuju podršku i prevenciju prekomernog pokretanja skočnog zgloba put unutra ili everzije. Distorzija ovih ligamenata je retka iz dva razloga:

Kost fibule ima zadatak da spreči prekomerni pokret i posledično istezanje ligamenata.

Medijalni ligamenti su jači nego lateralni.

Everziona distorzija(naziva se još i medialna distorzija skočnog zgloba ili distorzija deltoidnog ligamenta) je često udružena sa frakturom fibule ili talusa.

 

 

Tretman medialne distorzije skočnog zgloba

 

Početni tretman podrazumeva:

Mirovanje- ne pokušavajte da se igrate sa tim!

Led- ili neka druga forma terapije hladnoćom kako bi se samnjio otok. Primenite po 15 min na svaka 2-3 sata.

Kompresija-primenite elastični zavoj kako biste sprečili oticanje.

Elevacija-zbog redukcije otoka.

Ovaj tretman treba nastaviti dok ne prestane krvarenje(obično 48-72 h). Dalji tretman treba da uključi vežbe za povećanje obima pokreta i jačanje snage okolnih mišića kako bi se sprečilo ponovno povredjivanje.

Medialna distorzija ligamenata se tretira na isti način kao i lateralna iako je oporavak obično duplo duži.

Napomena

Članci „saveti fizioterapeut“ vam pružaju samo opšte informacije, ni u kom slučaju ne treba da zamene savete i informacije koje će vam vaš fizioterapeut dati u vezi vašeg stanja.

I ako je uložen veliki napor u postavljanju adekvatnih informacija, Društvo fizioterapeuta Srbije, autori i izdavači članka u ovom časopisu i na ovom websajtu ne preuzimaju odgovornost i ne mogu garantovati za posledice ukoliko pacijent izabere da ovaj članak bude njegov jedini izvor informacija o svom stanju i njegovoj rehabilitaciji.