VIŠE >>>

Evropski centar za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija ima čast da Vas obavesti da, u okviru ECPD međunarodnog programa transfera sistema znanja u oblasti medicinskih i biomedicinskih nauka, organizuje

Seminar je namenjen specijalističkoj obuci lekara, stomatologa i fizioterapeuta sa visokom strukovnom školom za korišćenje lasera male snage u terapijske svrhe. Tematika nastavnog programa je sledeća:

• Fizičke karakteristike laserskog zraka
• Tipovi lasera
• Biološki efekti lasera
• Primena lasera male snage u medicini
• Refleksoterapija i laseropunktura
• Primena lasera u fizikalnoj medicini
• Primena lasera u sportskoj medicini
• Primena lasera u dermatologiji
• Primena lasera u reumatologiji
• Primena lasera u stomatologiji
• Primena lasera kod neuroloških oboljenja
• Tretman rana laserom
• Upoznavanje sa tehnikom rada i praktična obuka za korišćenje lasera male snage
• Bioptron svetlosna terapija

VIŠE >>>