U prostorijama Društva fizioterapeuta Srbije u Beogradu 10.08.2011. održan je drugi sastanak sekcije Primarne zdravstvene zaštite (SPZZ) koja je okupila glavne fizioterapeute Domova zdravlja. Diskutovalo se o problemima organizacije fizioterapeutske službe u primarnoj zaštiti i mogućnostima  prevazilaženja postojećih problema. Formirana je radna grupa koja će raditi na predlogu  standarda kineziterapiskih procedura sa aspekta vremena potrebnog za obavljanje kineziterapiskih procedura u  primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Iznet  je  predlog o uticaju nejonizujućeg zračenja, raznih isparenja i ostalih štetnih agenasa na radnom mestu fizioterapeuta koji bi mogli biti osnova za skraćenje radnog vremena. Pomenuta dva predloga  će biti upućeni nadležnima na dalju procenu