ДИЈАГНОСТИКА, ТРЕТМАН И ЕДУКАЦИЈА ОСОБА ОБОЛЕЛИХ ОД ХЕМОФИЛИЈЕ

Курс је акредитован од стране ЗСС под ред бројем 111  Д-1-542/16, за физио и радне терапеуте и медицинске сестре;

бодован је као екстерна едукација и пасивани  слушаоци добијају  6 бодова, а предавачи 12 бодова.

VIŠE >>