KURS SE ODLAŽE ZBOG NEDOVOLJNOG BROJA PRIJAVLJENIH POLAZNIKA.  ISTI KURS SE PLANIRA NA PROLEĆE. TAČAN DATUM ĆE NAKNADNO BITI OBJAVLJEN.