Društvo fizioterapeuta Srbije,u saradnji sa Specijalnom bolnicom za rehabilitaciju “Gamzigrad”, organizuje kurs sa temom:

DIJAGNOSTIKA, LEČENJE I REHABILITACIJA BOLESNIKA SA VASKULARNIM BOLESTIMA

Kurs je akreditovan od strane ZSS pod red.br.23 Д-1-1208/12 za lekare, zdravstvene tehničare, medicinske sestre, fizio i radne terapeute; bodovan je kao eksterna edukacija i pasivnom slušaocu donoci 4 boda apredavacima 8 bodova.Skup će se održati 22. 03. 2013. godine u Gamzigradskoj banji.

PROGRAM:

*Prijava učesnika (10.30.-11.00.h)

*Teme kursa:

 1. Ultrazvučna dijagostika bolesti arterija i vena donjih ekstremiteta-odluka o načinu lečenja

Dr Dragica Rondović

 1. Fizikalna terapija periferne vaskularne bolesti

Dr Žaklina Damnjanović

 1. Značaj hiperbarične oksigenacije u lečenju vaskularnih bolesti

Dr Rade Kostić

 1. Mesto hiperbarične oksigenacije u lečenju ulkus kruris

Dr sci.med. Danica Vujinović

*Pauza

Uloga terapeuta u prepoznavanju vaskularnih komplikacija kod bolesnika u toku rehabilitacije

Slavica Jović Rozman, viši fizioterapeut

 1. Kineziterapija kod bolesnika sa oboljenjima perifernih krvnih sudova

Vesna Miletić, viši fizioterapeut

 1. Radna terapija kod bolesnika sa poremećajem periferne cirkulacije

Dragan Rajković, viši fizioterapeut

 1. Kineziterapija kod pacijenata nakon amputacije donjeg ekstremiteta

Milica Dinić, viši fizioterapeut

 1. Neurovaskularna disfunkcija kod sudekove bolesti

Borislava Grnčarević, viši fizioterapeut

 1. Toaleta arterijskih i venskih ulceracija donjih ekstremiteta

Vladan Dinić, medicinski tehničar

 1. Značaj primene graduisane elastične bandaže kod akutnog i hroničnog venskog zastoja donjeg

 2. ekstremiteta

 3. *Pauza

 4. Praktičan prikaz

Dr Dragica Rondović

 1. Aplikacija elastičnog zavoja

Milica Dinić, viši fizioterapeut

 1. Aplikacija elastične čarape

Slavica Jović Rozman, viši fizioterapeut

 1. Aplikacija četvoroslojne elasticne bandaže

Vesna Miletić, viši fizioterapeut

 1. Aplikacija specijalne kompresivne čarape za ulkus kruris

Dragan Rajković, viši fizioterapeut

*Koktel

STRUČNI ODBOR:

– Dr sci. Danica Vujinović

– Dr med. Dragica Rondović

– Dr med.Rade Kostić

– Dr med.Žaklina Damnjanović

– Dr med.Slaviša Kostić

ORGANIZACIONI ODBOR:

– Slavica Jović Rozman

– Vojislav Mladenović

– Milica Matić

– Dragan Rajković

– Milica Videnović

– Dragan Jeremić

Prijave se primaju do 20.03.2013. ili do popune mesta (100). Pisane prijave obavezno slati :

mail:fiziosrbija@yahoo.com; fax: 011/656-4096; poštom: ul. Nikolaja Gogolja 44, 11000 Beograd.

Kotizacija za članove DFS-a iznosi 1.000 RSD, a za sve ostale 2.000 RSD. Uplate vršiti, isključivo na tekući račun DFS-a: 255-0011970101000-42; svrha uplate: kurs 22. 03. 2013.

Na kurs obavezno poneti dokaz o izvršenoj uplati, koji ćete predati na pultu.

Sve Informacije možete dobiti na telefon:

 • 011/656 – 4157 064/ 658-8045 (Jasmina Milošević, teh sekrtetar DFS-a)
 • 011/ 656 – 4096 064/ 658-8042 (Sanja Tomčić, teh sekrtetar DFS-a)