Društvo fizioterapeuta Srbije je obezbedilo stručnu pomoć za rehabilitaciju pacijenata u prihvatnim centrima koje organizuju Gradski štabovi za vanredne situacije.

Molimo Crveni Krst, koje je u prihvatilištima, kao i Gradski Sekretarijat za zdravstvo da nas obaveste ili  dostave spiskove beba,dece i odraslih kojima je potreban ovaj vid pomoći. Prioritet su bebe,deca i ljudi koji su prekinuli rehabilitacioni tretman zbog evakuacije.

Telefon kancelarije DFS-a je 011 6564096  (radnim danima od 09 do 15 h)

ScreenHunter_26 May. 21 19.21